HR neemt maatregelen Mexicaanse griep

1

De ernst van de Mexicaanse griep valt tot nu toe mee, maar toch is het interessant om eens te kijken naar de voorbereidingen die u de afgelopen maanden heeft getroffen. Immers, de voorbereidingen zijn geen verspilde tijd, over een jaar kan het weer raak zijn.

Genomen maatregelen

Uit de antwoorden die de 293 ondervraagden gaven, wordt duidelijk dat u zich niet zo gek veel zorgen maakt over de Mexicaanse griep. Wel is er al een aantal maatregelen genomen om de griep tegen te gaan, wanneer het dan toch menens wordt. Wat opvalt, is dat in 4 op de 5 bedrijven extra aandacht is voor hygiëne. Ook uit de open antwoorden blijkt dat duidelijk: van alcoholische zeep tot mondkapjes, aan alles is gedacht. Eén respondent werkt blijkbaar in een kerk en schreef dat bij de viering van het avondmaal gebruik wordt gemaakt van kleine plastic weggooibekertjes, in plaats van gezamenlijk te drinken uit één avondmaalsbeker.

Verder is in bijna de helft van de bedrijven het bedrijfscontinuïteitsplan bijgewerkt, wordt bij een kwart thuiswerken mogelijk gemaakt en is er ook bij een kwart meer aandacht voor ventilatie van de werkplek. Uit de open antwoorden komen nog meer inventieve maatregelen naar voren. Zo wordt er erg veel aandacht besteed aan communicatie. Soms per brief, soms per mail, maar altijd bedoeld om werknemers bewust te maken van de gevaren en de mogelijkheden om die te beperken. Een enkeling heeft zijn of haar medewerkers zelfs griepvaccinatie aangeboden.

Ziekteverzuimbeleid

In 85 procent van de bedrijven is men niet van plan om het ziekteverzuimbeleid aan te passen bij veel griepgevallen. Bij het handjevol bedrijven waar men dat wel voornemens is, worden de volgende bijstellingen genoemd: verlof voor risicogroepen zoals zwangeren, direct naar huis bij vermoeden van griep (ook wanneer een gezinslid de griep heeft), in plaats van aandringen op snel beginnen aandringen op uitzieken (eventueel gecombineerd met thuiswerken), aparte registratie van zieken en diens contacten, geen verzuimgesprek bij deze griepvariant, het bevriezen van de verzuimbonus en geen salariskorting bij ziekte. De twee adagia lijken: geen enkel risico nemen en coulant zijn voor mensen die onverhoopt toch ziek worden.

Betrokkenheid bij voorbereidingen

Wanneer in een bedrijf maatregelen tegen de Mexicaanse griep worden getroffen, dan is de P&O’er daar vaak bij betrokken. Het meest genoemd wordt de functie van coördinator of een equivalent daarvan: organisator, initiatiefnemer, regisseur en aanspreekpunt. U ontwikkelt beleid, communiceert met externe deskundigen zoals de arbodienst, zorgt voor het in gang zetten van acties en blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. In een enkel geval bent u, naar eigen zeggen althans, degene die ervoor zorgt dat het bedrijf kan doordraaien en dat er geen paniek uitbreekt. Voor wie bedenkt dat HR vaak zo’n centrale plek binnen de voorbereidingsplannen inneemt, is het verbazingwekkend dat slechts 16 procent van de ondervraagden een continuïteitsplan voor de eigen HR-afdeling heeft opgesteld.

Naast coördinator bent u overigens ook regelmatig degene die adviezen geeft over hygiëne en continuïteit, vaak aan medewerkers maar soms ook aan de directie of het MT. In een enkel geval heeft u een beperktere taak, zoals het bijhouden van de ziekenregistratie, het werven van tijdelijk personeel of het aanschaffen van oorthermometers.

Goed nieuws

Ook al mag de griep minder ernstige vormen aannemen dan verwacht, sommige medewerkers hopen na afloop van de griep wel een nieuwe regel aan hun cv toe te kunnen voegen. Nogal wat respondenten noemen zichzelf in de open antwoorden namelijk flu-manager. Gelukkig komt de nieuwe taak helemaal tegemoet aan de baanwensen van HR-managers. Uit ons onderzoek van vorige maand bleken uitdaging, afwisseling en ontplooiingsmogelijkheden namelijk de belangrijkste werkmotieven voor HR-managers.

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.

1 reactie

  1. [Gelukkig komt de nieuwe taak helemaal tegemoet aan de baanwensen van HR-managers. Uit ons onderzoek van vorige maand bleken uitdaging, afwisseling en ontplooiingsmogelijkheden namelijk de belangrijkste werkmotieven voor HR-managers]

    Toch prettig dat zo een gruwelijk opgeblazen verhaal helemaal voldoet aan de baanwensen van een HR-manager.