‘Loondoorbetaling bij ziekte is een zware plicht’

0

Loondoorbetaling bij ziekte is voor veel werkgevers een zware plicht. Toch hebben ze er meer begrip voor dan protesten doen vermoeden. Willemijn Roozendaal, bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht*, was verbaasd over deze uitkomst van haar onderzoek. Ze heeft wel kanttekeningen bij het verzuimbeleid. ‘Niemand weet hoeveel inspanningen de werkgever moet verrichten op het gebied van re-integratie.’

Willemijn Roozendaal

Verzuimt u veel?

‘Nee, ik ben nooit ziek, maar ik heb als leidinggevende wel te maken met collega’s die verzuimen. Omdat dit mijn vakgebied is, weet ik precies wat er dan van mij wordt verwacht. Ik ben op de hoogte van de Wet verbetering Poortwachter en de plichten van de werkgever. Maar ik zie ook hoogleraren die deze kennis niet hebben en maar wat doen.
Ook bij de universiteiten is werkdruk een actueel thema. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers daar meer last van hebben als ze minder plezier hebben in hun werk. Dat geldt zeker niet voor mij. Mijn probleem is meer dat ik gauw ja zeg. Nu ook weer tegen dit interview. Daarmee maak ik het werk gevarieerd, maar ook druk voor mezelf.’

Wat zijn voor u de actuele thema’s?

‘De discussie over doorbetaling van loon bij ziekte blijft oplaaien. Als werkgevers pech hebben, moeten ze bij langdurig verzuim twee jaar doorbetalen. Dat kunnen ze voorkomen door gebruik te maken van flexibele arbeidskrachten. De kloof tussen mensen in vaste dienst en zzp’ers of flexwerkers wordt daardoor alleen maar groter.
In samenwerking met onderzoeksbureau Panteia heb ik werkgevers in een enquête en een panelgesprek gevraagd hoe ze dachten over dit onderwerp. Tot onze verbazing lieten ze bijna allemaal weten dat ze begrip hebben voor de verplichting om door te betalen. Ze zijn begaan met hun medewerkers en leven mee als zij langdurig ziek worden. Natuurlijk zijn ze minder tevreden over de sloot geld die ze dan moeten betalen  – 35 procent heeft daar last van. Voor 47 procent van de ondervraagden zijn de inspanningen die ze moeten verrichten op het gebied van re-integratie te zwaar. Toch geven de reacties een genuanceerder beeld dan de protestgeluiden.’

Wat is er met uw onderzoek gebeurd?

‘We hebben in 2015 het rapport ‘Prikkels en knelpunten’ gepubliceerd. Voor het ministerie van Economische Zaken waren onze bevindingen een bevestiging van goed beleid. Door de privatisering van loondoorbetaling bij ziekte zijn de totale kosten omlaag gegaan. Tegen alle verwachting in zijn werkgevers zieke medewerkers ook beter gaan begeleiden. Macro-economisch gezien is het verzuimbeleid dus een succesverhaal.
Het huidige kabinet wil wel sleutelen aan loondoorbetaling, bijvoorbeeld door mkb’ers te ontzien. Daar zie ik de logica van in. Als een kleine ondernemer één langdurig zieke werknemer heeft, is dat financieel een ramp. Bovendien gaat zijn verzekeringspremie omhoog.’

Kan HR uit de voeten met de Wet verbetering poortwachter?

‘Ik geef cursussen over de zieke werknemer, ook aan mensen uit de HR-praktijk. Het valt me op hoeveel kennis zij vaak al hebben. Ze weten alleen niet hoeveel inspanningen de werkgever moet verrichten op het gebied van re-integratie. Wanneer is het goed? UWV heeft daar geen vuistregels voor. Ze weten alleen wanneer het niet goed gaat, want dan komt er jurisprudentie over. In de medische wereld is het beter geregeld. Dokters delen behandelmethoden en casuïstiek in een informatiesysteem met de naam ‘Mediprudentie‘. Zo’n systeem zouden we ook moeten hebben voor re-integratietrajecten.’

Heeft u nog tips voor HR?

‘Ik heb laatst een lezing gehouden bij de HR-afdeling van onze universiteit. Daar heb ik gepleit voor meer bewustwording op het gebied van leefstijl. Ook op het werk worden we vaak blootgesteld aan allerlei verleidingen. Dat kan de droppot zijn, maar ook de taart bij verjaardagen. Als je niet oppast, krijg je er bijna elke dag wel één slagroompunt aangeboden. Het kost veel wilskracht om daar nee tegen te zeggen. Dat moet je mensen niet aandoen. Wat mij betreft mag een werkgever daar best afspraken over maken. Weg met de droppot en de taart.
Alcohol is nog zo’n ingesleten gewoonte. Is het wel normaal om wijn en bier te schenken bij borrels op de vrijdagmiddag? Moet de werkgever daar wel voor betalen? Ik weet dat dit een gevoelig onderwerp is, maar in het kader van preventie wil ik HR toch oproepen hier de discussie over aan te gaan.’

 

 

 

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.