Hoog ziekteverzuim Nederlandse werknemer

2

Nederlandse werknemers melden zich minder vaak ziek in vergelijking met collega’s uit omringende landen. Ze zijn echter bij ziekte relatief lang afwezig.

Dat blijkt uit de European Sick Leave Index (ESLI), een jaarlijks onderzoek van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon naar arbeidsverzuim.

Over de periode 2005-2008 had Nederland het hoogste gemiddelde verzuimpercentage (4,45%) van de vier West-Europese landen. Ondanks de uitgebreide Nederlandse wetgeving rondom re-integratie en de inspanningen van een relatief groot aantal dienstverleners die zich hierop richten, stagneert het verder terugdringen van langdurig verzuim.

Het gemiddeld aantal verzuimdagen van Nederlandse werknemers bedraagt al jaren zo’n 10 dagen per ziekmelding. Alleen in Frankrijk (gemiddeld 13,5 dagen per ziekmelding) zijn werknemers langer afwezig. Duitsland (6,6 dagen) en België (7,3 dagen) doen het in vergelijking met Nederland en Frankrijk veel beter.
Nederlandse werknemers die zich ziek melden, doen dat gemiddeld twee keer per jaar. Dat is meer dan in Frankrijk (1,8 keer), maar minder dan in Duitsland (2,4 keer) en België (2,3 keer).

Oorzaken

Het geven van een oorzaak is niet makkelijk volgens Peter Abelskamp, directeur zorg- en inkomensbeleid Europa: ‘Voor een deel zit het in sociale wetgeving, voor een deel ook in de inefficiëntie in het laten re-integreren naar de arbeidsmarkt. Wat misschien ook wel meespeelt is dat veel lijnmanagers zich onvoldoende bewust zijn van de hoge kosten van verzuim. Als iemand een paar maanden niet meer heeft gewerkt, vinden sommigen dat maar lastig en redeneren ze dat iemand beter de WIA in kan. Bij HR is een betere houding te vinden, maar er vindt veel strijd plaats met de lijn die het allemaal een beetje afhoudt. Ook is er weinig creativiteit in de lijn om eens over de schutting van de afdeling te kijken. Misschien zijn er andere plekken in de organisatie te vinden waar iemand nog wel tot z´n recht komt.´

Een verklaring voor het feit dat we minder vaak maar langer ziek zijn, ligt in de aanpak van werkgevers: ‘Er wordt terecht een verzuimdrempel opgeworpen door het stellen van vragen, en dat zie je ook terug in de lage frequentie. Maar wanneer iemand de drempel dan over is, is het toch weer lastiger om terug te keren. De nieuwe bezems van de Wet Poortwachter vegen toch minder schoon.’

Wat te doen?

Wat kunnen bedrijven doen om het verzuim aan te pakken? ‘Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, het kale verzuimpercentage is behoorlijk on-informatief. Je weet eigenlijk nog niks. De cijfers uit dit onderzoek geven al wat meer informatie. Stel dat je verzuimfrequentie hoog is, dan moet je aanpak zich misschien richten op de adressering van managers aan werknemers. Maar is het verzuim vooral langdurig, dan moet je eens kijken naar je case management systeem.’
Er is dus niet één oplossing te geven, zegt Abelskamp: ‘Je moet eerst weten hoe je probleem er precies uitziet, voordat je weet welk wapen daar het beste bij past. Met deze cijfers willen we bedrijven meer inzicht geven in de hoe de problemen er precies uitzien.’

Kosten

Volgens Aon kosten deze verzuimdagen werkgevers in Nederland jaarlijks circa 10,8 miljard euro aan directe kosten. Gemiddeld kost iedere verzuimdag een werkgever bijna 160 euro aan directe kosten. Daar komen onder andere de kosten van vervanging en productiviteitsverlies nog bij.
Het onderzoek werd uitgevoerd in Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. Er werden gegevens verzameld bij bijna tweehonderd werkgevers met gezamenlijk meer dan 370.000 mensen in dienst.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Geert Peulings op

  De oorzaak voor kort verzuim ligt vaak in het onvoldoende hoog zijn van de verzuimdrempel. Veel werkgevers realiseren zich ook niet dat maatregelen ter verhoging van de verzuimdrempel moeten passen in de rest van het beleid van de organisatie om echt effectief te zijn en dat ze moeten gelden voor iedereen in de organisatie.

  Langduriger verzuim is veel lastiger te voorkomen maar vaak vrij eenvoudig enorm te bekorten. De sleutel hier ligt in het organiseren van goed Case Management. De gemiddelde verzuimduur kan daardoor met meer dan 30 % bekort worden.

  Wilt u voor uw organisatie weten hoe de vlag erbij hangt en hoe het beter kan. Surf dan snel naar peulingsconsult.nl en vul de quickscan in. Binnen een week kunt u dan aan de slag met het verlagen van het verzuim naar beneden de 3 %.

 2. Marieke van Voorn op

  Ziekteverzuim heeft ons inziens te maken met een aantal tastbare oorzaken als daadwerkelijke beperkingen en ziekte.
  Uiteraard spelen de verzuimdrempel, de kwaliteit en effici?ntie van re?ntegratieinspanningen, de sociale wetgeving en de mate van het bewustzijn over de hoge kosten van verzuim een rol bij de frequentie en duur van het verzuim.
  Bij Een Heldere Zaak houden we echter ook rekening met de onzichtbare processen die verzuim veroorzaken en in stand houden. We hebben het over de mate waarin er onderling vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel bestaat onder leiders en medewerkers van een organisatie. En… bestaat er voldoende helderheid over de koers van de organisatie en de taak, verantwoordelijk en bevoegdheid die iedere betrokkene er in heeft. Vertrouwen verhoogt de helderheid. Helderheid verhoogt het vertrouwen, de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel. De productiviteit stijgt en het zichtbare en onzichtbare verzuim daalt. Wilt u meer weten over onze aanpak, dan vindt u ons op eenhelderezaak.nl.