Hoe privé is de mailbox van een zieke werknemer?

0

Mag de werkgever in de zakelijke mailbox van een zieke werknemer kijken? Nee, zegt tweederde van de deelnemers aan een XpertHR College over de zieke werknemer. Het goede antwoord is: ja, onder voorwaarden, vertelt advocaat Steffie Schepers. In het onlinecollege behandelt zij de verzuim-richtlijnen: wat moet, wat mag en wat kan?

Vanwege de privacyregels mogen anderen niet zomaar in de mailbox van een zieke werknemer kijken. Toch kan er een zakelijke noodzaak zijn. Er staan bijvoorbeeld belangrijke berichten van klanten in. Is het voor de voortgang van het werk noodzakelijk, dan mogen zakelijke mails gecontroleerd worden. Let op dat privémails ongeopend blijven. Bovendien moet de zieke werknemer geïnformeerd worden dat controle van de mailbox tijdens diens afwezigheid mogelijk is, waarschuwt Steffie Schepers van RWV Advocaten in Leiden.

zieke werknemer verzuim

Steffie Schepers

In het XpertHR College legt zij uit waar HR mee te maken krijgt als het verzuim langer duurt dan twee jaar. Is er sprake van ontslag, dan heeft een werknemer bijvoorbeeld recht op een transitievergoeding. Om die te ontlopen, ontstonden jarenlang slapende dienstverbanden. Na een uitspraak van de Hoge Raad in november 2019 (de Xella-beschikking) zijn die niet meer toegestaan, omdat ze geen blijk geven van goed werkgeverschap.

Met het stopzetten van de slapende dienstverbanden is nog 13 procent van de ruim driehonderd deelnemers aan het webinar druk bezig, blijkt uit een poll. Bij 76 procent is deze constructie beëindigd. Steffie Schepers: ‘Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad had ik wel verwacht dat veel werkgevers de slapende dienstverbanden hebben beëindigd.’

Compensatieregeling

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar ziek is. Naar aanleiding van de Xella-beschikking leefde de vraag of een schadevergoeding voor het onterecht niet beëindigen van een slapend dienstverband ook onder deze regeling valt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met het UWV afgesproken dat dit het geval is.

De aanvraag van de compensatieregeling kan alleen digitaal via het werkgeversportaal van het UWV. Daar is E-Herkenning voor nodig, een inlogsysteem bij de overheid. ‘Vraag die op tijd aan’, zegt Schepers, ‘want verzoeken worden afgewezen als ze te laat zijn ingediend.’

Van de deelnemers heeft 26 procent de compensatieregeling al aangevraagd en 12 procent moet alles nog regelen. Het UWV heeft bij oude zaken (opzegverbod wegens ziekte geëindigd voor 1 april 2020) een beslistermijn van een half jaar. Bij nieuwe zaken (na 1 april 2020) duurt  het acht weken, maar verlenging is mogelijk. De betaling volgt binnen zes weken. Bezwaar of beroep is mogelijk.

Vakantie

Hoe hoog is het loon als zieke werknemers vakantie opnemen? Acht op de tien deelnemers heeft het antwoord goed: 100 procent. Twijfelt een werkgever of een reis medisch verantwoord is, dan kan hij de bedrijfsarts inschakelen. Heeft deze bezwaar, dan kan de werkgever de vakantie-aanvraag weigeren.

Verslechtert de gezondheid van zieke werknemers tijdens de vakantie, dan moeten zij zich ziek melden bij de werkgever. Deze kan eventueel een verklaring van de arts ter plekke vragen. De bedrijfsarts kan die gebruiken om te controleren of de werknemer echt ziek was. Tip van advocaat Schepers: ‘Leg de spelregels vast in een verzuimreglement. Dat kan discussie achteraf voorkomen.’

Ook lezen:

 

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.