Goed WGA-advies is nodig

0

Nu de WGA-premies en de regels voor eigenrisicodragen veranderen, is scherp advies voor werkgevers onmisbaar. Een flinke uitdaging én kans voor de WGA-adviseur.

De wet- en regelgeving rondom de Ziektewet en de WGA is flink in beweging en het einde is voorlopig niet in zicht. Dat maakt het lastig om te focussen op de punten waar het echt om draait: arbeidsongeschikte werknemers begeleiden bij hun herstel en ze snel, volledig en duurzaam aan het werk helpen of houden. ‘De behoefte aan deskundig advies is daarom juist nu groot’, aldus Henk van Ringen, partner bij ELABO BV en directeur van IVA Opleiding & Training.

Om de nieuwe regelgeving en de bijbehorende financiële risico’s het hoofd te kunnen bieden, is deskundig advies voor werkgevers onontbeerlijk. WGA-adviseurs kunnen hierin hun meerwaarde tonen. Maar zelfs deskundige adviseurs moeten heel wat in hun mars hebben om deze uitdaging aan te kunnen. ‘Goed advies vereist meer dan kennis van huidige én toekomstige wet- en regelgeving’, zegt Van Ringen.

Natuurlijk moet een adviseur de actuele en toekomstige premiesystematiek kennen, bekend zijn met alle poortwachterplichten en de beoordelingscriteria van UWV. Maar kennis van de  op dit moment onstuimige  verzekeringsmarkt, de polisvoorwaarden van diverse verzekeraars en de gevolgen van het uittreden of weer terugkeren bij UWV, is net zo goed onmisbaar. ‘De adviseur moet bovendien kennis hebben van het terrein van de arbo- en re-integratiespecialist’, aldus Van Ringen. ‘Alleen op die manier kan hij gericht adviseren over het nut van investeringen voor het terugdringen van het WGA-risico.’

Een WGA-adviseur hoeft niet per se van buiten te komen. Ook de interne arboprofessional kan zich als WGA-adviseur profileren.

WGA-doelgroep

Ook de WGA-doelgroep vormt een uitdaging. De WGA richt zich op (oud-)werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Die doelgroep is echter heel heterogeen. Volgens Van Ringen is dit een belangrijke reden waarom algemeen re-integratiebeleid nooit optimaal werkt. De werkgever heeft inzicht nodig in de verschillen tussen deze groepen werknemers en hun kans op een WGA-uitkering.

Een WGA-deskundige kan een scherpe risicoanalyse maken op basis van dit onderscheid in doelgroepen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.