Gevolgen hoog ziekteverzuim bij verzoek tot ontbinding goed onderbouwen

0

Een hoog ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag, maar de gevolgen van dat verzuim kunnen dat wel een reden zijn. In het onderstaande geval zag de kantonrechter geen reden voor ontslag. Hij stuurde de werknemer en werkgever uiteindelijk naar huis met de boodschap dat ze zich nu maar moeten inspannen op de geschonden verhoudingen te herstellen.

De situatie

Een productiemedewerker had in de periode van 2001 tot 2009 een verzuimpercentage van meer dan 25%. Dat verzuim werd voornamelijk veroorzaakt door een twee twee lange ziekteperiodes en 11 kortere verzuimperiodes.
De werkgever dient nu een ontbindingsverzoek in omdat het bovenmatig ziekteverzuim tot problemen op de werkvloer leidt. Daarnaast is er sprake is van een vertrouwensbreuk omdat de werknemer had aangegeven dat hij vanwege de slijmbeursontsteking aan de knieschijf niet mocht lopen en een rechercheur heeft hem toch regelmatig heeft zien lopen.

Het oordeel

Het ontbindingsverzoek is ingediend tijdens en wegens de ziekte van de werknemer. Maar de reflexwerking van het opzegverbod kan opzij worden gezet als er gewichtige redenen zijn waardoor de arbeidsovereenkomst toch moet eindigen. In dit geval stelt de werkgever wel dat het verzuim tot problemen leidt, maar hij onderbouwt hij dat niet en toont dat ook verder niet aan.

Over de vertrouwensbreuk oordeelt de kantonrechter dat het vertrouwen vooral is geschaad door het verschil in waarneming van de rechercheur en de uitspraken van de werknemer.

Daarnaast zijn de bevindingen van de rechercheur zijn aan de bedrijfsarts gemeld, zonder dat dat heeft geleid tot een aanpassing van het oordeel over de arbeidsongeschiktheid. De werknemer zegt dat hij van zijn huisarts de knie geleidelijk belasten. Als de werkgever twijfelde aan de arbeidsongeschiktheid dan had in dit geval het loon kunnen opschorten en een deskundigenonderzoek kunnen laten doen.

De werknemer is inmiddels voor 4 uur per dag arbeidsgeschikt verklaard. Hij is weer aan het werk gegaan maar ook al snel weer – na een voorval – overspannen thuis komen te zitten. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen. De kantonrechter vindt dat de partijen zich nu maar moeten gaan inspannen om de onderlinge verhoudingen zo snel mogelijk te herstellen.

Bron: LJN BK0743
kantonrecher Zwolle
eerste aanleg
29 september 2009

Eerdere stukken over dit onderwerp:
Ontslag wegens de gevolgen van frequent ziekteverzuim

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.