Ga aan de slag met tips over verzuim

0

XpertHR Actueel deelde de afgelopen tijd alles wat voor HR van belang is over verzuim. In dit artikel een overzicht van de meest spraakmakende artikelen. Over verzuimpreventie, langdurig verzuim en Wet verbetering Poortwachter.

Cao’s en verzuim

Na het uitpluizen van vier grote cao’s is de conclusie: het terugdringen van het ziekteverzuim staat hoog op de agenda. Zo is en blijft het ziekteverzuim een bijzonder punt van aandacht en zijn daar behoorlijk specifieke aanbevelingen voor.

Waar moeten HR-professionals vooral op letten bij de cao’s? Het langdurig verzuim stijgt en dit baart sociale partners zorgen. Vergeleken met de CBS-cijfers betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid is die zorg terecht. Het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, prettige werkdruk en een goede samenwerking zijn taken voor HR.

Lees het artikel en de vergelijking van de cao’s van het primair onderwijs, metalektro, gemeenten en de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdzorg (VVT) >>>

Verzuimkosten hoger dan ingeschat

Wat kost een zieke werknemer per dag? Bijna de helft van de deelnemers aan het XpertHR College over langdurig verzuim schatte de verzuimkosten te laag in. Volgens Andy Luijkx, arbeidsdeskundige van UWV, vallen de kosten lager uit als de werkgever investeert in preventie en re-integratie. Lees hier het verslag van het college >>>

Wil je het webinar van Andy Lujikx graag terugkijken? Dat kan! Als u zich aanmeldt voor het webinar ontvangt u automatisch de terugkijklink. Aanmelden kan hier.

Wet verbetering Poortwachter

Als werkgever bent u verantwoordelijk om samen met de werknemer de arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. De aandachtspunten tijdens het eerste en tweede ziektejaar, arbeidstherapie als onderdeel van de re-integratie, loonwaarde tijdens de re-integratie, deskundigenoordeel UWV en sancties van UWV komen aan bod in de whitepaper van Andy Luijkx (gratis te downloaden) >>>

Tijdens het XpertHR Collega over Wet verbetering Poortwachter, zijn er veel vragen gesteld over de loondoorbetaling, plan van aanpak en de tussentijdse verslaglegging. Hierbij antwoorden op de vragen >>> Deel 1Deel 2, Deel 3 en Deel 4.

Praktijkcase: Vakantiedagen en ziekte

Moeten vakantiedagen tijdens ziekte nu wel of niet ingehouden worden op het vakantiesaldo? En welk loon moet aan een zieke werknemer tijdens zijn vakantie worden betaald? Deze en andere vragen over vakantiedagen en ziekte komen in de praktijk vaak voor. Lees de antwoorden. >>>

Veel verplichtingen bij langdurig verzuim

Variant Schoonmaakservice in Deurne investeert in gezond en fit personeel en scoort landelijk ver onder gemiddeld met ziekteverzuim. Bij langdurig verzuim stuiten de directeur en de HR-adviseur wel op veel verplichtingen, vooral voor de werkgever. ‘We zijn verplicht om samen te werken aan re-integratie, of werknemers dat nu willen of niet. We moeten er samen voor zorgen dat ze toch weer aan het werk gaan.’ Lees het hele interview. >>>

Lees het interview met Willemijn Roozendaal, bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht. ‘Niemand weet hoeveel inspanningen de werkgever moet verrichten op het gebied van re-integratie.’ >>>

Lees het interview met Lex Burdorf, hoogleraar Erasmus MC. ‘HR-professionals hebben geen goed beeld van wat medewerkers nodig hebben om gezond te blijven.’ >>>

Lees het interview met IJmert Kant, hoogleraar arbeidsepidemiologie. ‘Met een test is te achterhalen of medewerkers een verhoogd risico hebben op verzuim.’ >>>

  • Langdurig verzuim is een kostbare zaak. Hoe maakt u dit verzuim bespreekbaar en houdt u zich aan de regels die de wet voorschrijft. Tijdens het XpertHR College praat Andy Luijkx u een uur lang bij over verzuim. Hij is arbeidsdeskundige bij UWV en geeft u inzicht in het wettelijke kader van de Wet Poortwachter en de beoordelingscriteria van UWV. Kijk het webinar terug >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.