‘Energiebronnen helpen burn-out voorkomen’

1

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2012) blijkt dat 13 procent van de werknemers te maken heeft met burn-outklachten. Het vervallen van werktaken helpt niet om deze klachten te voorkomen, maar energiebronnen wel.

Energiebronnen

Dat meldt ArboNed op basis van wetenschappelijk onderzoek. Uit dit onderzoek zou blijken dat het vervallen van werktaken wel helpt als iemand al psychisch ziek is, maar niet helpt bij het voorkomen van zulke klachten.
Volgens de arbodienstverlener helpt het benutten van energiebronnen om werknemers te beschermen tegen psychische aandoeningen. Voorbeelden van energiebronnen zijn: sociale steun van collega’s of leidinggevenden, eigen regelruimte, vertrouwen en inspraak.

Voor werkgevers is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium actie te ondernemen tegen een burn-out. ArboNed onderscheidt drie fases.

1. In de eerste fase is er nog geen sprake van een burn-out, maar de werknemer krijgt geen energie meer van zijn werk.
2. In de tweede fase heeft de werknemer steeds langer de tijd nodig om bij te komen van zijn werk. In deze fase ontstaat ook een bepaalde afstand tot het werk.
3. In fase drie is er echt sprake van een burn-out.

Verantwoordelijkheid

Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap, continuïteit in de bedrijfsvoering, beperking van de verzuimkosten en verhoging van de productiviteit is het goed om als werkgever een burn-out vroegtijdig te herkennen. Uit jurisprudentie blijkt dat de werkgever ook verantwoordelijk gehouden kan worden voor een burn-out. Zie:

Werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer
Burn-out veroorzaakt door werk. Werkgever moet schade vergoeden

Maar daar zijn ook weer uitzonderingen op:
Burn-out door perfectie: werkgever niet aansprakelijk

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Dirk de Wit op

    Wat wel en niet werkt om de negatieve spiraal in stap één of twee te doorbreken, lijkt me sterk afhankelijk van de situatie. Veel mensen hebben taken die wel en taken die geen energie opleveren, ofwel leuk en niet leuk werk. Als het niet leuke werk, zoveel tijd kost, dat er onvoldoende leuk werk is om op te laden, lijkt me dat vermindering van de niet leuke taken, en daardoor de medewerker de mogelijkheid bieden om eerder of meer tijd aan zijn leuke taken te laten besteden, een goede mogelijkheid om te voorkomen dat een medewerker in stap 3 uit komt. Wel zit er een addertje onder het gras: als taken worden weggehaald bij een medewerker, moet er wel op gelet worden dat hij een volledige taak heeft, gemeten in tijd. Anders ontstaat het probleem van onderbenutting en zal er een burnout op de loer liggen vanwege verveling.