Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel wijziging Ziektewet

14

Het wetsvoorstel dat de Ziektewet en enkele andere wetten ter vermindering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters wijzigt is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer.

Vangnetters zijn werknemers

 • die geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke ww-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte;
 • die wel een werkgever hebben maar een hoog ziekterisico hebben, zoals orgaandonoren en zwangere vrouwen.

Met dit voorstel wil de regering uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen.

Werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. UWV beoordeelt na één jaar ziekte  of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Ook wordt de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Verder wordt de maximale duur dat iemand een proefplaatsing bij een werkgever kan krijgen verlengd naar zes maanden. De uitzendsector en het UWV gaan beter samenwerken om zieke uitzendkrachten sneller aan het werk te helpen. Wanneer een zieke uitzendkracht weer kan werken zal het uitzendbureau, waarbij de uitzendkracht als laatste werkzaam was, passend ander werk aanbieden.

Zie ook:
Vernieuwde Ziektewet nog niet zeker

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

14 reacties

 1. SCHANDALIG! Arbeid moet flexibeler worden maar ondertussen gaan alle sociale voorzieningen voor flexibele arbeid achteruit!

 2. Een a-sociale wet.
  Ik ben 60 jaar, was ruim 2,5 jaar in de WW ondanks ruim 800 sollicitaties, kreeg een burn-out na evenzoveel afwijzingen en ben nu in de ZW.
  Aan mij lag het dus niet.
  Maar als het aan de regering ligt word ik nu ook nog eens gestraft omdat WERKGEVERS (!!!) weigeren mij werk te geven omdat ik al een (te) oudere ben.
  Leeftijdsdiscrimininatie wordt door deze regering beloond in plaats van bestraft.
  Waarvan akte !!!

 3. Hebben jullie dan een alternatief, hoe het extreem hoge verzuim in de ZW dan wel kan worden teruggedrongen?

 4. Er is niet alleen sprake van leeftijdsdiscriminatie , maar er wordt ook verschilend omgegaan met uitkeringsrechten van mensen met en zonder vast dienstverband. Heb je geen vast dienstverband dan eindigt de uitkering al na 1 jaar, terwijl een werkgever bij ziekte het loon 2 jaar moet doorbetalen.

 5. Ook vanuit de werkgever gezien is het een slecht plan. Stel jezelf 2 vragen:
  – Waarom moet een werkgever meer premie betalen? Meestal kan deze er ook niet zo veel aan doen als er sprake is van langdurig ziekteverzuim.
  – Wie neemt iemand aan die ziek is? Als je dat doet en iemand is na een bepaalde tijd nog steeds ziek, krijg je als dank een verhoging van de premie voor je kiezen.

 6. Er zijn werkgevers met slechte arbeidsomstandigheden. Die moeten meer premie betalen als ze een hoge WIA/ZW instroom hebben. Lijkt me logisch.

  Natuurlijk neemt geen werkgever iemand aan die al langdurig ziek is. Maar dat is ook niet het probleem waar het hier om draait.

  De hamvraag is: waarom is het langdurig ziekteverzuim bij de ZW 2 x zo hoog als bij “gewone” werkgevers? Daar wil Kamp, terecht, een stokje voor steken. Zie cpb.nl/sites/default/files/mev2013_kaderp46_0.pdf

 7. Als een vrouw ten gevolge van haar zwangerschap in de ZW terecht komt of als iemand met een kortlopend contract langdurig ziek wordt, is dit meestal niet de schuld van de werkgever.
  Er zijn absoluut werkgevers waar er sprake is van slechte arbeidsomstandigheden, maar ik denk dat daar al maatregelen voor getroffen zijn. Bij deze werkgevers komen mensen die er al jaren werken in de WIA terecht en daar wordt de werkgever (terecht) op afgerekend.
  Wij moeten ook van het idee af dat alles maar de schuld is van de werkgever. Soms is er geen schuldige.

 8. Beste MG en en Jos,
  Jullie betoog klopt niet met de feiten. De instroom vanuit “gewone” werkgevers is sinds de WIA en Wet verbetering Poortwachter drastisch gedaald. Er is verzuimd diezelfde regels ook bij de instroom vanuit ZW naar de WIA te regelen. Daarom is de instroom nu niet 2 x zo hoog maar zelfs bijna 3 x zo hoog als vanuit reguliere werkgevers.

  Wat Kamp nu doet is de regels van WvP ook bij ZW van toepassing laten zijn. Dat is toch logisch? De voorwaarden ZW waren positief discriminerend t.o.v. gewone werknemers. Goed dat daar na 6 jaar eindelijk een eind aan komt!

  Leest u de MvT bij de wet gewoon eens door, dan zult u hier vast anders over gaan denken. Zie: rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/04/23/wetsvoorstel-en-memorie-van-toelichting-wet-beperking-ziekteverzuim-en-arbeidsongeschiktheid-vangnetters/wetsvoorstel-en-memorie-van-toelichting-wet-beperking-ziekteverzuim-en-arbeidsongeschiktheid-vangnetters.pdf

 9. Vooral grote werkgevers kunnen te maken krijgen met hogere lasten. Kleine werkgevers gaan een sectorale premie betalen en vanaf 2016 ook voor de WGA-uitkeringen voor het vaste personeel. Voor middelgrote werkgevers wordt de premie voor ZW en WGA deel sectoraal bepaald. Risico voor kleinere werkgevers wordt dus (deels) door de sector gedragen. Daarnaast hebben zij t.z.t. wel de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden (zonder eventuele staartlast).

 10. @Femke. Deels is dat ook waar, de RvS en anderen waren daar ook terecht kritisch over, maar het UWV heeft ook feitelijk minder mogelijkheden om te re?ntegreren.

  Hoofdzaak is dat een uitzendkracht die nu EUR 4.000 per maand verdient en na 2 weken ziek wordt, vervolgens 2 jaar EUR 2800 per maand ZW uitkering krijgt. Dat is een verkeerde prikkel voor flexwerkers, zo blijkt. Want nogmaals: de instroom in WIA is bijna 3 x zo hoog. Terwijl uit onderzoek blijkt dat de werkelijke arbeidsgeschiktheid niet afwijkt van de “gewone” WIA instroom groep. Dus moet gebeuren wat nu gebeurt.

  En, by the way, uitzendbureaus die er nu een potje van maken qua ARBO, komen daar nu wel erg makkelijk mee weg. De 2 weken doorbetaling voor uitzendbureaus is van de baan, maar er is wel een convenant zodat ook zij gaan re?ntegreren; als dat onvoldoende succesvol blijkt, zal de regering alsnog gaan ingrijpen, zo heeft Kamp aangekondigd.

 11. @Jan, klopt.. maar… is het niet zo dat nu de werkgevers de consequenties moeten dragen, omdat het UWV (verantwoordelijk voor re-integratie tijdens ZW) onvoldoende heeft gepresteerd?

 12. @ jan;

  De groep uitzendkrachten die 4k p/mnd binnen haalt zal niet zo groot zijn en in de regel qua mentaliteit ook n kleine bijdrage leveren aan t probleem

 13. @jan: @lars kreeg kennelijk dezelfde gedachte als ik, bij het lezen over de uitzendkrachten met 4k p/mnd. Die zijn op 1 hand te tellen schat ik. De meeste zullen niet veel meer dan het minimumloon krijgen. Ze verdienen wel meer uiteraard.

 14. @Beste Jan
  Wat zou er precies aan de hand zijn wanneer iemand twee jaar of langer ziek is? Waarschijnlijk geen griepje.

  Uitzendkrachten die 4000 euro verdienen zijn er niet.

  Uitzendkrachten worden trouwens geloosd door de werkgever/inlener, zelden door het uitzendburo zelf. De inlener is ook nog eens (hoofd)verantwoordelijk voor het arbo gebeuren. Een uitzender die zich gaat bemoeien met het beleid bij de inlener is over het algemeen snel zijn opdrachten kwijt. Integriteit is een begrip dat de meeste uitzenders wel kennen, maar niet belijden.

  En als er misbruik is dan doen de keuringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV iets toch niet goed? Misschien zou men daar eens iets aan moeten doen?