Download: wat kan HR doen aan ziekteverzuim?

0

Ziekte en verzuimpreventie is een thema dat veel organisaties bezig houdt. Logisch ook, want ziekteverzuim kost veel geld. Waar houdt u rekening mee wanneer een werknemer zich ziek meldt en hoe zorgt u ervoor dat het verzuim van de werknemers zo laag mogelijk blijft?

In deze whitepaper bespreekt arbeidsrechtsjurist Edith van Schie tips en tricks rondom ziekteverzuim. Ook gaat zij in op aanpassingen in de vernieuwde Arbowet die gevolgen hebben voor uw verzuimpreventie. Ook is er extra aandacht voor ziekte en verzuimpreventie in zorginstellingen.

In deze whitepaper over ziekteverzuim komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Kort versus langdurig verzuim
  • Hoe werkt de beloning van de zieke werknemer?
  • Re-integratie zieke werknemer
  • Loonsancties tijdens ziekte
  • Ontslag en ziekte
  • Verzuimpreventie
Download de whitepaper
Lees meer over:

Over Auteur