Doe ziekmelding consequent

0

Bedrijven die een incidenteel ziekdagje niet melden, missen een belangrijke kans om langdurig verzuim tegen te gaan. Dat blijkt uit eigen onderzoek van 365/ArboNed onder ruim driehonderd werkgevers.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste organisaties in Nederland een zieke werknemer niet meteen op de eerste werkdag ziek melden. Volgens Rob Hoedeman, bedrijfsarts bij 365/ArboNed, mist de werkgever een belangrijk signaal door kortdurend verzuim niet te melden. ‘ Het probleem van kortdurend verzuim zit namelijk in de herhaling. De frequentie van verzuim toont een patroon dat zich over de jaren herhaalt en in ongeveer 50 procent van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim. Registratie is noodzakelijk om langdurige uitval te voorkomen, en daarmee de kosten van verzuim te beperken.’

Niet serieus

Veel werkgevers nemen het ‘ dagje ziek zijn’ van de werknemer niet serieus. Slechts 20 procent van de ondervraagde werkgevers meldt verzuim op de eerste dag. Zeker als bij de ziekmelding al bekend is dat het kortdurig is, wordt de melding als een onnodige handeling gezien. Frequent verzuim is echter een sterke voorbode van langdurig verzuim. Van de werknemers die frequent verzuimen, gaat circa 50 procent het jaar daarop lang verzuimen. Tevens is het een voorspeller van herhalend frequent verzuim: 61 procent heeft namelijk opnieuw een jaar met frequent verzuim.

Drie keer per jaar

Wanneer een werknemer vaker dan drie keer per jaar ziek is, dan kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurig verzuim, zegt Hoedeman. ‘ Ons advies is dan  zelfs al is hij maar een dagje ziek – contact met de werknemer op te nemen om te kijken of er niet meer aan de hand is. Want dit patroon stopt niet als je als werkgever hier geen aandacht aan besteedt. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak, dan loont het om al in een zeer vroeg stadium de oorzaak van het verzuim te bespreken en te bepalen hoe frequent of langdurig verzuim voorkomen kan worden.’

Ach, dat ene keertje

De vraag is natuurlijk hoe voorspellend het is wanneer iemand in februari, juni en november een dagje ziek is. ‘ Nederlanders zijn gemiddeld 0,92 keer per jaar ziek. Dus wanneer iemand zich drie keer ziek meldt, is er toch wel wat aan de hand. Natuurlijk kan het toeval zijn, we hoeven geen heksenjacht te starten. Maar je ziet dat de helft van de mensen die vier keer per jaar verzuimt de 4 jaar daarop komen in langdurig psychisch verzuim en/of met ontslag gaan. Dus het loont de moeite om het gesprek aan te gaan.’

Regelmatig kortdurend verzuim kan een teken zijn dat er iets aan de hand is met de binding en de energie. ‘ Als je ontzettend gemotiveerd en betrokken bent, kun je ook met een verkoudheid heel aardig doorwerken. Het kunnen aanwijzingen zijn dat iemand niet meer helemaal lekker in zijn vel zit, welke oorzaak dat dan ook heeft.’

Vervelend of aangenaam gesprek

Veel leidinggevenden vinden het lastig om een gesprek aan te gaan over kort verzuim. ‘ Voor een deel komt dat ook doordat het soms onaangename gesprekken zijn. Maar dat hoeft niet. Natuurlijk mag je mensen wijzen op de consequenties van verzuim, en daar kun je ook best duidelijk in zijn, maar de toon van het gesprek hoeft helemaal niet vervelend te zijn. Als je het gesprek insteekt op jouw wens dat de werknemer met plezier en energie bij je werkt, en dat je graag alles onderzoekt wat daarvan afwijkt om de obstakels uit de weg te ruimen, dan heb je volgens mij gewoon een goed gesprek. Je hoeft mensen niet ter verantwoording te roepen.’

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.