Discussie over kortere loondoorbetaling bij ziekte

0

De aangekondigde maatregel om de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven te beperken tot één jaar zorgt voor discussie. Is dit wel de juiste oplossing voor organisaties, zo rijst de vraag. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gaat overleggen met werkgevers en werknemers.

Het Verbond van Verzekeraars noemt het plan ineffectief en inefficiënt. Volgens directeur Harold Herbert gaan werkgevers in het tweede ziektejaar dezelfde premie betalen. ‘Daardoor verdwijnt de prikkel voor de werkgever om actief te werken aan de re-integratie van zijn werknemers’, aldus Herbert. ‘Werkgevers die het goed doen met de re-integratie, worden niet beloond. Ze worden wel gestraft voor werkgevers die het slechter doen.’

Voorgenomen maatregelen

In de huidige situatie moeten alle bedrijven 104 weken (2 jaar) het loon van hun zieke werknemers doorbetalen. Rutte III kondigde in het regeerakkoord aan dat kleine en middelgrote bedrijven (met maximaal 25 werknemers) straks het loon van zieke werknemers nog maar één jaar doorbetalen. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen het tweede jaar gaan over naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft wel in stand. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.

Meer bureaucratie?

Volgens de directeur van het Verbond voor Verzekeraars hebben werkgevers geen probleem met de financieringslast, maar hebben ze vooral veel last van de hoeveelheid re-integratieverplichtingen en de administratieve rompslomp die daarbij komt kijken. ‘Dat systeem kunnen we effectiever en eenvoudiger maken’, vindt Hebert.

In het Financieel Dagblad (FD) uiten verschillende hoogleraren eveneens hun zorg. Bijvoorbeeld over de grens van 25 werknemers. Wat doe je met werkgevers die meerdere bv’s gaan oprichten om onder die 25 werknemers te blijven, vraagt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp zich af in het FD. Hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer waarschuwt in dezelfde krant voor een complexe aanpassing in een systeem dat op macro-niveau heeft gewerkt.

Reactie minister Wouter Koolmees

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken liet afgelopen vrijdag weten dat hij in overleg gaat met werkgevers en werknemers over de maatregel. Volgens Koolmees houdt het kabinet vast aan de hoofdlijn uit het regeerakkoord, maar zal hij over de vormgeving overleg plegen met de ‘polder’.

 

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.