Diepterecord ziekteverzuim zorg

2

Het ziekteverzuim in de zorgsector kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 5,1 procent. In drie van de vier grote zorgbranches is sprake van een laagterecord van het ziekteverzuim.

Dat blijkt uit cijfers van Vernet verzuimnetwerk BV. Volgens Vernet komt dit deels door de economische crisis. De organisatie ziet in de cijfers echter ook het bewijs dat veel werkgevers in hun HRM-beleid meer aandacht hebben voor het human capital. Preventie, (duurzame) inzetbaarheid en snelle re-integratie krijgen daardoor in de dagelijkse praktijk steeds beter uitvoering, aldus Vernet.

Uit de cijfers blijkt dat ook  het langdurig verzuim niet langer stijgt.

Volgens de Inspectie SZW gaat het al beter met de beheersing van arbeidsrisico’s in de zorg, maar moet het nog beter. De Inspectie SZW publiceerde onlangs een sectorreportage voor de zorgsector, met gegevens uit de periode 2010-2012. Hieruit bleek dat de meerderheid van het arbeidsgerelateerde ziekteverzuim in de zorgsector wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Dominique Nijssen op

    Het zou heel mooi zijn als de analyse van Vernet en het ministerie van SZW juist is. Inderdaad is de laatste jaren veel in verzuimbeheersing geïnvesteerd. Wat ik in de korte analyse mis, is dat de zorg gebukt gaat onder grote onzekerheid. De veranderingen in financiering van de zorg leidt tot grote onzekerheid bij zorgmedewerkers. Werkgelegenheid gaat verloren door bezuinigingen die op haar beurt weer leiden tot transities in een omvang die de sector nog niet heeft meegemaakt. Als dit aanleiding er toe bijdraagt dat oneigenlijk of vermijdbaar verzuim wordt teruggedrongen, prima. Ik vrees evenwel dat een deel van daling van het verzuim uit ‘angst voor mijn baan’ voortkomt en de gesignaleerde daling dus deels niet voortkomt uit actief verzuimbeleid en een positieve kentering in verzuimcultuur.

  2. Dominique Nijssen op

    Het zou heel mooi zijn als de analyse van Vernet en het ministerie van SZW juist is. Inderdaad is de laatste jaren veel in verzuimbeheersing geïnvesteerd. Wat ik in de korte analyse mis, is dat de zorg gebukt gaat onder grote onzekerheid. De veranderingen in financiering van de zorg leidt tot grote onzekerheid bij zorgmedewerkers. Werkgelegenheid gaat verloren door bezuinigingen die op haar beurt weer leiden tot transities in een omvang die de sector nog niet heeft meegemaakt. Als dit er toe bijdraagt dat oneigenlijk of vermijdbaar verzuim wordt teruggedrongen, prima. Ik vrees evenwel dat een deel van de daling van het verzuim uit ‘angst voor mijn baan’ voortkomt en de gesignaleerde daling dus deels niet voortkomt uit actief verzuimbeleid en een positieve kentering in verzuimcultuur.