‘De verzuimregeling is voor werkgevers te star’

2

Een automatische wringer staat klaar ter voorkoming van RSI. En bij acute pijn kunnen medewerkers dezelfde dag nog terecht bij een fysiotherapeut. Variant Schoonmaakservice in Deurne investeert in gezond en fit personeel. Bij langdurig verzuim stuiten de directeur en de HR-adviseur wel op veel verplichtingen, vooral voor de werkgever.

Mario Wijnen

Variant Schoonmaakservice in Deurne is trots op haar personeel; de oudste werkneemster is bijna 70 jaar en werkt nog dagelijks mee. Het Brabantse familiebedrijf heeft 380 medewerkers en drie afdelingen: schoonmaak, glaswasservice en facility. Met 4,1 procent ziekteverzuim scoort Variant laag in de schoonmaaksector. Het landelijk percentage is daar 5,6 procent. Directeur Mario Wijnen en HR-adviseur Anja Lawera van Personeel Diensten Centrum Veghel steken veel tijd in het voorkomen van verzuim.

Wat is jullie grootste zorg als het gaat om verzuim?

Wijnen: ‘Variant is een familiebedrijf; mijn schoonvader heeft het in 1998 opgericht. Ik heb korte lijntjes met het personeel. Als ze uitvallen door privéomstandigheden of ernstige ziekten, trek ik me dat aan. Soms zou ik willen dat ik wat meer afstand kon nemen. Ik ga altijd naar de afscheidsdienst als iemand in hun directe omgeving is overleden. Dat wordt op prijs gesteld en ik krijg er veel voor terug. Maar mijn medeleven schiet ook weleens door. Dan zegt Anja dat ik ook zakelijk moet zijn. Ze houdt me bij de les.’

Anja Lawera

Lawera: ‘Variant heeft zich te houden aan de richtlijnen voor verzuim. Werkgever en werknemer zijn verplicht om samen te werken aan re-integratie, of werknemers dat nu willen of niet. We moeten er samen voor zorgen dat ze toch weer aan het werk gaan.’

Wijnen: ‘Een ander punt van zorg is vitaliteit. Schoonmaken is zwaar fysiek werk. We doen wat we kunnen om klachten aan het bewegingsapparaat te beperken. Ter voorkoming van RSI hebben we zelfs automatische wringers aangeschaft. Verder vinden wij het niet verstandig om een hele week schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Daarom kiezen we voor arbeidscontracten van maximaal 20 uur per week met veel variatie: werkzaamheden zoals dweilen, stofzuigen en bureaus afnemen wisselen elkaar af. ‘Krijgen onze mensen toch pijn in hun rug of schouder, dan kunnen ze dezelfde dag nog terecht bij een fysiotherapeut in ons werkgebied. We hebben daar ook met onze arbodienst afspraken over gemaakt.’

Wat gebeurt er op het gebied van preventie?

Wijnen: ‘We verplichten onze medewerkers vriendelijk om cursussen te volgen, bijvoorbeeld in het ontlasten van je lichaam bij fysieke arbeid. Als iemand een operatie moet ondergaan aan zijn knie, zorgen we dat hij de periode ervoor minder fysiek inspannend hoeft te werken. Dan gaat hij fitter de operatie in.’
Lawera: ‘Hoe sneller en actiever wij kunnen meedenken of ingrijpen, hoe minder we de bedrijfsarts hoeven in te schakelen. We willen verzuim zo min mogelijk medicaliseren.’

Wat vindt u van de Wet Verbetering Poortwachter?

Wijnen: ‘Ik kan ermee uit te voeten, maar ik zeg niet: hiep, hiep, hoera. Bij langdurig verzuim legt het UWV veel verplichtingen op, maar werknemers komen er te snel mee weg als ze daar niet aan voldoen. Onlangs was een zieke tijdelijke kracht onbereikbaar voor de bedrijfsarts en mij. Als eigen risicodrager heb ik dan weinig middelen ter beschikking, behalve een loonsanctie. Die wil ik liever niet opleggen, omdat het vaak tot een conflict leidt.’

Lawera: ‘Als werkgever krijg je met meerdere deskundigen te maken op het moment dat een werknemer moet re-integreren. Dat kan ingewikkeld zijn, temeer omdat jij eindverantwoordelijk bent. Behandelaars richten zich vooral op de gezondheid, terwijl de bedrijfsarts kijkt naar de mogelijkheden van werkhervatting, al dan niet met aanpassingen. Daarmee ligt een meningsverschil met een zieke medewerker op de loer. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt het er niet gemakkelijker op.’
Wijnen: ‘We mogen niet eens meer vragen wat eraan scheelt.’

Wat vindt u van de werkgeversplicht om loon door te betalen bij ziekte?

Wijnen: ‘De huidige wetgeving is te star en geeft de werkgever weinig mogelijkheden. Gelukkig zijn er goede ontwikkelingen op komst bij de Wet Verbetering Poortwachter in combinatie met de AVG.’
Lawera: ‘Ik geloof wel in de doorbetalingsplicht, maar het valt op dat sommige medewerkers zich zonder aanwijsbare reden hersteld melden als in het tweede ziektejaar het inkomen daalt. Wij stimuleren dat ze vóór de WIA-aanvraag aan het werk proberen te gaan. Samen kunnen we zoeken naar creatieve manieren om met beperkingen om te gaan. Iemand met heupklachten kan bijvoorbeeld tijdelijk aangepast werk doen. Als we dat voorstellen, horen we vaak: ‘Als dat kan, kom ik wel.’

Heeft u tips voor HR bij andere bedrijven?

Lawera: ‘Voorkomen is beter dan genezen: voer de risico-inventarisatie en -evaluatie uit.’
Wijnen: ‘Ga uit van arbeidsmogelijkheden en vraag medewerkers mee te denken.’
Lawera: ‘Zorg voor duidelijke afspraken bij verzuim zodat je weet wat je van elkaar kan verwachten.’

Meer praktijkvoorbeelden:

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.

2 reacties

  1. Beste,

    Wat goed dat er zo veel vanuit de werkgever wordt gedaan om verzuim te voorkomen en de medewerkers gezond te houden. Jammer vind ik het wel dat gezegd wordt dat de door de invoering van de AVG niet meer gevraagd mag worden wat er aan scheelt. Dit is onjuist. Het mag nog steeds gevraagd worden. Een medewerker is echter niet verplicht om daarop te antwoorden. Dat is niet anders dan het was voor de invoering van de AVG. Tevens is het, zowel voor als na invoering van de AVG, niet toegestaan om de reden te registreren. Wellicht dat het een idee is om hier meer duidelijkheid over te creëren?