De inhoud van een re-integratieverslag

0

Na twee jaar ziekte komt een werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering. Bij de aanvraag van deze uitkering heeft hij een re-integratieverslag nodig. Bij een onvolledig re-integratieverslag, moet de werkgever langer het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Uit welke onderdelen bestaat een re-integratieverslag?

Probleemanalyse WIA
Dit is een standaardformulier van het UWV dat door de bedrijfsarts moet worden ingevuld.

Plan van aanpak WIA
Naar aanleiding van de probleemanalyse die is opgesteld door de arbo-arts, wordt door de werkgever en de zieke werknemer een plan van aanpak voor de re-integratie gemaakt. Ook hiervoor is vanuit het UWV een formulier beschikbaar.

Verslagen van voortgangsgesprekken tussen de zieke werknemer en de werkgever
Minstens één keer in de zes weken moet de werkgever met de zieke werknemer de voortgang van de re-integratie bespreken.

Eerstejaarsevaluatie plan van aanpak WIA
Na een jaar ziekte bespreken werkgever en werknemer de re-integratie tot dan toe en kijken ze vooruit naar het komende jaar. Dit kan ook weer via een formulier van het UWV.

Actueel oordeel bij probleemanalyse WIA
Hiermee geeft de bedrijfsarts met behulp van een formulier een beschrijving van de actuele situatie.

Eindevaluatie plan van aanpak WIA
De Eindevaluatie plan van aanpak WIA omschrijft de stand van de re-integratie op het moment dat de werknemer de uitkering aanvraagt. De eindevaluatie wordt uiterlijk twee weken voordat de werknemer de aanvraag voor de WIA-uitkering moet opsturen gemaakt.

Daarnaast moet door de werknemer de Medische informatie WIA, die hij van de bedrijfsarts of arbodienst heeft ontvangen worden toegevoegd.

Wat is WIA?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA regelt een uitkering voor werknemers die niet, of minder, kunnen werken. Een zieke werknemer kan na twee jaar ziekte een WIA-uitkering krijgen.

Bron: UWV

Meer hulp nodig rond de WIA? Lees ook: Handige WIA-tips

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.