De Arbobalans 2010: houding werknemer verandert

1

Staatssecretaris De Krom heeft deze week de Arbobalans 2010 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Uit de Arbobalans 2010 blijkt dat het stimuleren van tijd en/of plaatsonafhankelijk werken het mogelijk aantrekkelijk kan maken voor mensen om langer door te werken.

Doorwerken
Daarnaast blijkt het percentage werknemers dat wil én kan doorwerken tot 65 jaar in vier jaar te zijn verdubbeld van 13% in 2005 naar 26% in 2009. Laag opgeleide werknemers en vrouwen melden minder vaak, dat ze langer door willen werken.

Tevredenheid en ziekteverzuim
Ook valt in de Arbobalans 2010 te lezen dat de meeste werknemers tevreden zijn over hun arbeidsomstandigheden. Zo is bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar het ziekteverzuim gedaald en gaan werknemers na ziekte sneller weer aan het werk. In 2005 meldden werknemers zich gemiddeld 8,7 werkdagen ziek, in 2009 daalde dit tot 7,2 werkdagen. Het ziekteverzuim daalde van 4,8% naar 4,0% in 2009. Het algemene beeld uit de Arbobalans is positief, maar er zijn wel verschillen tussen bedrijfstakken en bedrijven. Hiervoor zal aandacht worden gevraagd bij de sociale partners.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Drs. H.J. Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

    Deze cijfers in dit artikel op zich zeggen niet zo veel. Het stuk lijkt op een vorm van attitudebe?nvloeding, waarbij de cijfers een doelredenering helpen onderbouwen.
    M.b.t. de wil om door te werken: er is een groot verschil in beleving van werknemers tussen door mogen werken (luxere banen met invloed op de eigen werkplanning) en door moeten werken (minder luxe banen met relatief weinig invloed op de eigen werkplanning).
    Het in cijfers veralgemeniseren van een attitude is methodologisch betwistbaar.