Checklist taken casemanager

1

Een handig overzicht van de taken van de casemanager in een praktische checklist.

Het verzuimbeleid richt zich erop arbeidsomstandigheden en verzuim aan elkaar te koppelen. Leidinggevenden dienen in hun beleid zorg te dragen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers.

De checklist

In deze checklist staan de stappen beschreven van het proces van re-integratie en de taken die de casemanager hierin vervult. Officieel hoeft de casemanager pas bij stap 3 in beeld te komen, maar hij kan al eerder een rol spelen.

Tijdplan voor re-integratie

Wat Wanneer
Stap 1: Ziekmelding en probleemsignalering
Casemanager nog niet verplicht, maar mogelijk wel zinvol als al duidelijk is dat het verzuim waarschijnlijk langdurig wordt. week 1-3
Stap 2: Probleemanalyse en plan van aanpak
Als er al een casemanager is aangesteld, kan hij eventueel een eigen probleemanalyse maken: vaststellen oorzaken van verzuim en in kaart brengen zorgbehoefte bij medewerker. Hij kan deze toetsen aan de probleemanalyse van de bedrijfsarts. week 3-6
Eventueel: benoemen van een (dreigend) arbeidsconflict. week 3-6
Eventueel: assisteren van werkgever en werknemer bij formuleren van doelen bij re-integratie. week 6-8
Werkgever en werknemer helpen bij het zoeken naar oplossingen. uiterlijk vanaf wk 8
Werkgever en werknemer adviseren over dienstenaanbod re-integratiesector. uiterlijk vanaf wk 8
Werkgever en werknemer assisteren bij het inschatten van kosten en baten. uiterlijk vanaf wk 8
Adviseren van werkgever en werknemer bij nagaan van subsidiemogelijkheden. uiterlijk vanaf wk 8
Stap 3: Implementatie van de oplossingen
De afzonderlijke interventies aansturen. vanaf wk 8
Waken over tussentijdse evaluaties met onder meer de bedrijfsarts en tijdige bijstelling van plan van aanpak. vanaf wk 8
Begeleiden bij werkhervatting. vanaf wk 8
Samenwerken met andere disciplines. vanaf wk 8
Zorgen voor dossieropbouw. vanaf wk 8
Bewaken tijdige melding ziekte van werknemer aan UWV. week 42
Correspondentie met UWV correct archiveren. v.a. wk 42
Stap 5:  Eindevaluatie en aanvraag arbeidsongeschikheidsuitkering
Assisteren werkgever en werknemer bij het opstellen van eindevaluatie plan van aanpak en aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eventueel adviseren over uitstel uitkeringsaanvraag. wk 88-90

Dossier Verzuim »


MEER WETEN?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9123.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jeltje Diepersloot op

    Handig zo’n overzicht en beetje onhandig dat Stap 4 niet vermeld is in de checklist en deze is dermate belangrijk. – met o.a. assisteren van wg en wn bij de 1e jaarsevaluatie, rond wk 50 – 52. Spoor 1 nog haalbaar of deze sluiten en spoor 2 starten. Zoja, Arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren. Arboarts FML lijst op laten stellen. bijstelling probleemanalyse van de bedrijfsarts, bijstelling plan van aanpak met wn en wg. Re-integratiebureau inschakelen Ja/Nee? en dergelijke.