Brief ziekteverzuim HEMA zorgt voor verwarring

7

HEMA medewerkers in Groningen, Friesland en Drenthe hebben onlangs een brief ontvangen van HEMA met informatie over het beleid rondom ziekteverzuim.

Dit schrijven was en is bedoeld om de bewustwording rondom ziekteverzuim te vergroten waarbij een aantal eerder gemaakte afspraken aangehaald worden.

Helaas is in dit regionale schrijven een aantal onjuiste formuleringen gebruikt, die mogelijk verwarring veroorzaken. Zo wordt gesproken over ziekteverlof in plaats van ziekteverzuim.

Binnen HEMA wordt te alle tijden de term ziekteverzuim gehanteerd en zal dit niet wijzigen in het woord ”ziekteverlof”. Dit brengt met zich mee dat een medewerker zich ziek meldt bij de filiaalmanager en geen aanvraag doet voor ziekteverlof. Wel wordt gezamenlijk, volgens de wet Verbetering Poortwachter gekeken naar, indien relevant, passend werk waarbij rekening wordt gehouden met beperkingen.

HEMA vindt het vervelend dat er mogelijk een verkeerde indruk is ontstaan bij medewerkers en vakbond door het gebruik van de onjuiste formuleringen. HEMA zal dit op korte termijn corrigeren richting de betrokken medewerkers.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

7 reacties

 1. Hanneke Slop op

  Ziekteverlof aanvragen is de juiste formulering als een medewerker bij zijn baas aangeeft niet te kunnen werken wegens medische arbeidsongeschiktheid. Wat is daar verkeerd aan? Het is wel belangrijk om het medewerkers uit te leggen dat de werkgever het loon door betaald bij afwezigheid op het werk door ziekte en dat het daarom een vorm van betaald verlof is. Bij ons is de omslag goed gelukt vorig jaar naar “ziekteverlof aanvragen” ipv ziek melden.

 2. Ron Ladage op

  Beste Hanneke, wat is in een woord, het gaat om bewustwording en het juist naleven van de wet Poortwachter. De Hema heeft in zijn brief andere zaken benoemd, zoals de filiaalhouder vraagt wat je mankeert en op grond daarvan bepaalt hij/zij of je “ziekteverlof” mag nemen. De fout van de Hema is dat ze de privecy overtreden van de werknemer. ze mogen alleen vragen hoe lang de werknemer denkt ziek te zijn, of hij/zij de dokter heeft geraadpleegd, medische zaken mogen niet gevraagd worden. Daar gaat het verhaal over en niet over het woord. Het is een goede zaak dat de werknemer zijn verantwoording neemt en de Hema zou als goede werkgever zorg moeten dragen dat de mensen met plezier aan het werk gaan en daar ontbreekt het de laatste tijd zeker aan. Dus ziekmakend beleid wordt op die newgatieve wijze dan ook beloond.

 3. Jammer van de fouten in dit stukje. Wet Verbetering Poortwachter moet het zijn, te allen tijde, passend werk wordt gezocht als blijkt dat het een langdurige kwestie is, niet direct bij de eerste ziektedag bij ziekmelding. Beetje slordig.

 4. Om deze “fouten” valt nog wel heen te lezen. Graag wil ik nog aanvullen dat er niet alleen bij langdurig ziekteverzuim gekeken hoeft te worden naar andere passende werkzaamheden, maar dat dit bij de eerste ziektedag ook al mogelijk is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om iemand met een blessure die even geen staand werk, maar nog wel zittend werk kan doen.

 5. Beste Ron,
  Hoezo wordt privacy overtreden? De werknemer wil dat de werkgever zijn loon door gaat betalen terwijl hij niet komt werken; dan lijkt het mij volstrekt helder dat de werkgever vraagt “wat is er aan de hand”. Dat betekent niet dat de medewerker zijn hele ziektegeschiedenis hoeft te onthullen maar wel aangeeft waarom hij van mening is dat hij arbeidsongeschikt is, en wat hij eventueel nog wel kan.
  Dat laatste speelt vanaf het allereerste moment van ziekmelding: een medewerker die zijn been gebroken heeft, kan wellicht prima zittend werk verrichten, en het is toch niet raar dat de werkgever hem alsdan vraagt die “restcapaciteit”ook beschikbaar te stellen.

 6. Beste Hanneke,

  Ziekteverlof bestaat niet. Je vraagt immers niet of je ziek mag zijn. Je kunt werken of je kunt niet werken. Je vraagt dus niet: “Mag ik verlof, want ik heb de Mexicaanse Griep”, maar “Ik meld me ziek, want ik heb de Mexicaanse Griep”. Dus je verzuimt je werk door ziekte: ziekteverzuim. Verlof aanvragen doe je voor een vrije dag of vakantie.

  Het is dus wel heel slecht gesteld met de kennis hieromtrent en de interne communicatie bij de HEMA. Er wordt zelfs gesproken over de “wet Verbeterde Poortwachter” ipv “Wet verbetering Poortwachter”.

 7. Rob Klaassen op

  ziek = ziek. Bij verlof en verzuim ben je beide afwezig en dus niet beschikbaar om te werken. Wat een geneuzel. De echte boodschap is dat de HEMA staat voor eenheidsprijzen en blijkbaar is het sociaal beleid van hetzelfde niveau.