BlogEen bore-out. Wat zeg je nu?

7

15 procent van de kantoorwerknemers heeft last van boredom, zo blijkt uit een onderzoek van Zwitserse organisatiecoaches. In Frankrijk klaagde een werknemer zijn werkgever aan om een bore-out. Toch besteden HR-professionals er amper aandacht aan. Student Indy Wijngaards zoekt in de wetenschappelijke literatuur naar kennis over bore-out.

Afgelopen maand klaagde een Fransman zijn werkgever aan om een bijzondere reden. Hij claimde zo weinig afwisseling, voldoening, prikkeling en energie uit zijn baan te halen dat hij er letterlijk ziek van werd. Diagnose: bore-out. Wat is een bore-out?

Bore-out

Een interessante uitleg van de bore-out geven Reijseger en collega’s. Zij leggen het verschijnsel uit aan de hand van het veelgebruikte Job Demands-Resources (c.q. werkeisen en energiebronnen) model. Dit model veronderstelt dat iedere werknemer een bepaalde mate van werkeisen (bijv. werkdruk) en energiebronnen (bijv. ontwikkelingsmogelijkheden en prettige relaties met collega’s) ervaart. Volgens dit model neemt de werkstress van een werknemer toe naargelang de werkeisen stijgen. Verder verzachten energiebronnen de positieve impact van werkeisen op werkstress.

Burn-out

Daarin verschilt bore-out van burn-out. Een burn-out is immers te wijten aan een gebrek aan energiebronnen bij aanwezigheid van continue overdaad aan werkeisen, terwijl bore-out voortkomt uit een tekort aan energiebronnen én werkeisen. Froukje Vermeulen, slachtoffer van een bore-out, gaf als voorbeeld dat ze regelmatig twee uur op de WC zat omdat ze zich verveelde. Wanneer ik dit vergelijk met klachten waar burn-outpatiënten mee zitten (bijv. hoge werkdruk), wordt het verschil tussen bore- en burn-out overduidelijk.

Nutteloosheid

Bore-outs blijken drastische gevolgen te hebben voor het verloop en de tevredenheid van werknemers, zo stellen Reijseger en zijn collega’s in 2013. En dat is nog niet alles. Harju en collega’s vonden in 2014 sterke verbanden tussen boredom en andere negatieve gevolgen zoals gevoelens van nutteloosheid, passiviteit, vervreemding van werk en stress. Misschien had de Fransman toch geen hele vreemde reden zichzelf ziek te melden en zijn werkgever aan te klagen.

Taboe

Terwijl de burn-out nagenoeg uit de taboesferen is, lijkt bore-out tot op de dag van vandaag onbekend en onbespreekbaar. Zo denken veel werkgevers dat dit uit luiheid voorkomt en durven werknemers er daarom vaak geen melding van te doen. Het is zelfs niet erkend als klinische ziekte door de Wereldgezondheidsorganisatie. Bore-outs zijn in de westerse wereld misschien ook wel moeilijk te begrijpen. Volgens het CBS en TNO bevinden wij ons per slot van rekening in een aantrekkende economie waar werkstress door te hoge werkeisen en te lage energiebronnen beroepsziekte nummer 1 is. Moeilijk te begrijpen of niet, HR-professionals hebben de verantwoordelijkheid op te komen voor alle werknemers, dus ook de verveelde.

Lees meer over:

Over Auteur

Indy Wijngaards is wetenschapper. Hij heeft de masters Human Resource Studies en Data Science: Business and Governance aan Tilburg University op zak. In zijn blogs koppelt hij de wetenschap aan de dagelijkse praktijk van de HR-professional.

7 reacties

 1. Birgitte van de Water op

  Yes! Meer aandacht voor bore out! Dat juich ik toe! Het is inderdaad een groot taboe. Het namelijk niet sociaal wenselijk om aan te geven dat je te weinig te doen hebt en daardoor wellicht te weinig uitgedaagd wordt in je werk. Dus…. meer publicaties en onderzoek naar dit onderwerp zodat er meer bekendheid aan gegeven kan worden.

 2. A. Scholte Albers op

  idd goed dat hier aandacht voor is. Zowel te veel werk als te weinig werk zijn stressoren waar mensen ziek van worden. Immers het werk moet passend zijn wil iemand het kunnen blijven volhouden. Dat is niet alleen goed voor de werknemer maar ook voor het bedrijf.

 3. Th.J.G. Leenes op

  Als ik het artikel lees, kan een bore-out ontstaan bij lage werkdruk en niet uitdagend werk. Ik vraag me af of het ook kan ontstaan bij hoge werkdruk en geestdodend werk. "Mental boredom" lijkt mij ook ziekmakend. Is daar ook onderzoek naar gedaan?

 4. Evelien van Sterkenburg op

  Toevallig heb ik onderzoek gedaan naar (onder andere) metal demands en boredom. Dit blijkt in mijn onderzoek echter geen relatie met elkaar te hebben. Dit kan ook komen door mogelijke limitations van mijn onderzoek.

 5. Ger Blommestijn op

  Naar mijn mening moet het management in elke bedrijfstak aandacht hebben voor het feit dat het bieden van begeleiding aan collega's om daarmee enthousiasme, creatief leren denken met als gevolg het leveren van een hogere kwaliteit, moet worden overgelaten aan werknemers die over dergelijke bewezen kwaliteiten beschikken in plaats van hiervoor te kiezen voor zogenoemde leiders die geen of te weinig affiniteit hiermee hebben. De vakbekwame enthousiaste werknemers, welke per definitie niet een leidinggevende rol hoeven te hebben, raken gefrustreerd. Zij worden wel gehoord maar er wordt niet naar hen geluisterd. Naar mijn mening zijn dit de werknemers bij wie geen sprake zal zijn van alleen een burn out. De energie om meer te willen geven dan waar men om vraagt vloeit voort uit betrokkenheid en loyaliteit. Deze werknemers, ofschoon vaak wel gewaardeerd, willen geven en willen dat zij betrokken worden bij van belang zijnde aspecten. Wanneer dit niet wordt gezien ligt verveling, uiteraard naast frustratie, op de loer. Kortom een bore out met burn out verschijnselen.

 6. Indy Wijngaards op

  @ Th.J.G. Leenes. De hoeveelheid empirisch onderzoek op het gebied van bore-out is schaars. Op basis van het Job Demands-Resources model (dat Reijseger en zijn collega's gebruikten) zou ik de door u geschetste situatie diagnosticeren als veel Job Demands (hoge werkdruk) en lage Job Resources (onboeiende baan, geen energie uit de taak). Volgens de theorie zou het door u gegeven voorbeeld in de categorie burn-out vallen, omdat de Job Demands wel degelijk hoog zijn.
  @ Evelien van Sterkenburg. Interessant dat u hier onderzoek in hebt gedaan. Zou u mij het onderzoek (of uitsluitend de resultaten/samenvatting) kunnen zenden?

 7. Rob Bredze op

  Goed artikel en herkenbaar. Eén van onze medewerkers heeft het aangegeven toen hij deel uitmaakte van de OR. Het is onderbelicht, omdat een organisatie vaak doorholt en verwacht dat medewerkers even hard meehollen. Mensen die wat dat betreft te weinig te doen hebben, worden dan weleens vergeten. Mijn advies destijds was vraag een gesprek aan bij je leidinggevende en leg het daar neer (er is sprake van integraal management van leidinggevenden). De betrokkene heeft inmiddels een andere functie en ervaart geen boredom meer.