Blog‘Arbeidsconflict opgelost met mediation’

0

Hoe los je een arbeidsconflict op met mediation? Mediator Paula Boshouwers legt aan de hand van een casus uit hoe partijen in korte tijd een oplossing hebben bereikt en kostbare procedures hebben vermeden.

In het familiebedrijf de Vries en zn. is een arbeidsconflict ontstaan tussen werknemer Joost van Veen* en bestuurders: broer Jaap en zus Ans de Vries*. Joost heeft zich ziek gemeld. De bedrijfsarts adviseert mediation. In de vertrouwelijke mediation zitten beide partijen voor het eerst écht met elkaar aan tafel. De mediator geeft beiden de gelegenheid hun visie op de situatie te geven. De mediator bewaakt het proces zorgvuldig, zodat het gesprek niet verzandt in een welles-nietes discussie en in pogingen elkaar te overtuigen van het eigen gelijk. De mediator helpt om zaken helder te krijgen en door te vragen op ieders beleving, verwachtingen, wensen en zorgen.

Snelle oplossing

Uit het gesprek blijkt dat financiële zekerheid voor Joost belangrijk is. Hij heeft drie kinderen en zit in de schuldsanering. Hij haalt zijn kinderen dagelijks van school en zijn huidige baan is vlakbij, met werktijden van 7:00 tot 15:00. Het bedrijf heeft belang bij een snelle oplossing. Het eerste ziektejaar is inmiddels voorbij en de verzekering keert niet meer uit elke maand kost geld. Ook moet de werkgever aan haar re-integratieverplichtingen voldoen.

Kennismaking met Paula Boshouwers

Dit is de eerste blog van Paula. Zij gaat komende tijd schrijven over alle aspecten rondom mediation. Lees het interview met Paula >>>

Intimidatie

Daarnaast vinden Jaap en Ans vooral de rust in het bedrijf belangrijk. Ze zijn bang voor wat er gebeurt als Joost terugkomt. Die is een paar keer stevig uitgevaren tegen Ans, die zich daardoor geïntimideerd heeft gevoeld. Joost legt uit dat hij dit niet zo bedoelde. Vanwege zijn financiële situatie stond hij enorm onder druk, maar dit is nu weer onder controle. Hij zou graag een tweede kans krijgen.

Mediation

De familie De Vries heeft er geen vertrouwen meer in. Wel willen zij in de mediation onderzoeken of er nog andere voor beiden bevredigende oplossingen te vinden zijn. Joost vindt dit lastig want hij gelooft dat hij in zijn recht staat. Na overleg met zijn juridisch adviseur besluit hij toch door te gaan – onder de voorwaarde dat hij uiteindelijk wel nee kan zeggen.

Nieuwe werkgever

In de volgende bijeenkomst wordt gebrainstormd over mogelijke oplossingen. De mediator bewaakt dat alle ideeën een kans krijgen. Zo bedenken ze samen dat De Vries en Zn. op zoek gaat naar een andere werkgever voor Joost, op basis van een “wensenlijstje” dat aan de belangen van Joost tegemoet komt. De zoektocht naar een nieuwe werkgever slaagt. Joost krijgt een vaste baan en kan zijn dienstverband met De Vries en Zn. op een goede manier afsluiten. Ook het familiebedrijf is tevreden. Door mediation in te zetten is de zaak niet verder geëscaleerd. Partijen hebben in relatief korte tijd in onderling overleg een oplossing bereikt, waarmee beiden verder kunnen.

*namen zijn gefingeerd en op personen herleidbare feiten zijn veranderd
Paula Boshouwers is MfN-registermediator bij ReulingSchutte in Amsterdam. Paula heeft ruime ervaring onder andere in het bemiddelen van geschillen op het gebied van samenwerking op en rond de werkvloer (re-integratie, collega’s, teams, ondernemingsraden, vakbonden). In haar blogs legt zij aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe mediation werkt.

 

Lees meer over:

Over Auteur

Paula Boshouwers is MfN-registermediator bij ReulingSchutte in Amsterdam. Paula heeft ruime ervaring onder andere in het bemiddelen van geschillen op het gebied van samenwerking op en rond de werkvloer (re-integratie, collega’s, teams, ondernemingsraden, vakbonden). In haar blogs legt zij aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe mediation werkt.