Bedrijven willen flexibele schil vergroten

5

Ondernemingen willen in de toekomst meer gaan werken met flexibele arbeid.

Dat is volgens Michel de Lassacquère van Unique Uitzendbureau een van de opvallendste resultaten uit de MKB Marktmonitor 2009.

Volgens De Lassacquère, algemeen directeur Unique en initiatiefnemer van het onderzoek, is er een trend richting flexibilisering: ‘Veel bedrijven willen een kleine kern van vaste werknemers overhouden en meer gaan werken met flexibele arbeidskrachten. Je ziet duidelijk dat die constructie zijn functie heeft bewezen bij de huidige crisis. In de jaren tachtig waren er veel massaontslagen, nu nauwelijks meer. Dat is voor een groot deel te danken aan de huidige flexibilisering. Ik verwacht dat werkgevers hier in de toekomst dan ook nog meer gebruik van willen gaan maken.’

Gedwongen flexibiliteit

Volgens De Lassacquère heeft de crisis werknemers ook gedwongen om flexibeler te zijn. ‘Een mooi voorbeeld vind ik een bloemenbedrijf dat vanuit Aalsmeer bloemen exporteert naar de hele wereld. Doordat de flexibele schil niet behouden kon worden in verband met de kosten, is het flexpersoneel dat op vrijdag de vrachtwagens laadde ontslagen. Het kantoorpersoneel van deze organisatie heeft zich hierin zeer flexibel opgesteld. Iedereen, ook de P&O’er en de directeur, laadt nu op vrijdag in oude spijkerbroek de vrachtwagens vol met bloemen.’

Toch is de èchte vraag natuurlijk of deze door de omstandigheden -min of meer- gedwongen flexibiliteit, ook in de toekomst behouden blijft. ‘Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik hoop eigenlijk dat er wel iets blijft hangen. En mensen zijn er ook enthousiast over: ze komen in aanraking met nieuwe werkzaamheden en dat vinden ze leuk.’

Verminderde vraag

Uit analyse van de cijfers blijkt verder dat er een relatie is tussen de mate van economische neergang en een meer flexibele houding van het personeel: 64 procent van de organisaties met een verminderde vraag naar hun producten of diensten geeft aan dat hun personeel bereid is flexibeler te worden ingezet, terwijl van de bedrijven die geen verminderde vraag ervaren slechts 17 procent aangeeft dat er sprake is van een toename van de flexibiliteit. Het personeel is het meest flexibel in de bedrijven waar gesneden is in personeel. Wellicht is dat het gevolg van de baanonzekerheid.

Competenties en opleidingen

De ondernemers signaleren weinig impact van de crisis op de benodigde competenties. Tweederde  verwacht dat de competenties voor de vaste krachten gelijk blijven. Voor de flexkrachten verandert er qua competenties, ook in de toekomst, nog minder dan voor de vaste krachten. In verhouding verwachten de meeste horecaondernemers (driekwart) dat de benodigde competenties gelijk blijven. Bij de financiële instellingen ligt die verwachting het laagst (zestig procent).

Organisaties tot 10 werknemers denken maar in weinig gevallen andere competenties nodig te hebben (een kwart). Van de ondernemers verwacht een derde meer te gaan investeren in  opleidingen, zestig procent van de organisaties verwacht hierin hetzelfde te investeren en 5 procent denkt minder te gaan uitgeven aan opleidingen.

Lager ziekteverzuim

Ook bij de afname van ziekteverzuim ziet de grotere MKB’er meer positief effect van de crisis dan de kleinere ondernemer. De 500+ bedrijven onderscheiden zich op dit punt niet van het MKB-gemiddelde. Als we de verschillende branches met elkaar vergelijken, dan blijkt dat vooral in de Industrie fors minder verzuimd wordt. In deze sector merkt 31 procent van de bedrijven een afname in het ziekteverzuim. In de non-profitsector is dit effect het geringst: in 13 procent van deze organisaties is sprake van minder ziekteverzuim.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. Ben van den Bisen op

  Voor bedrijven is het op het eerste oog inderdaad efficienter om met een kleine schil van vaste medwerkers te werken en voor het overige flex krachten. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat dit op termijn gevolgen heeft voor de kwaliteit. Immers in flexkrachten wordt niet geinvesteeerd als het gaat om opleiding. Daarnaast krijg je nog een grotere tweedeling op de arbeidsmarkt. Medewerkers die redelijk beschermt zijn door een goed CAO en medewerkers die niet onder een CAO vallen of onder het CAO van de ABO of NBBU. Medewerkers in deze laatste situatie zullen niet snel in de gelegenheid worden gesteld om scholing te volgen. Daarnaast krijgen deze medewerkers vaak ook minder loon dan hun collega’s in vaste dienst en vergelijkbare situaties.
  Ik vermoed dus dat bedrijven niet alleen een kwaliteitsprobleem krijgen maar dat het ook onrustiger zal gaan worden op de Arbeismarkt in het geheel.

 2. Rob Klaassen op

  Mijn conclusie: Flexwerkers zijn flexibeler dan vaste medewerkers en meer bereid om iets te leren. Zoals we allemaal weten leert een ieder op zijn eigen manier. Opleiden is niet alleen het volgen van een vaak zinloze cursus. Kwaliteitsproblemen en onrust op de arbeidsmarkt kan ik daarom ook niet rijmen met het vergroten van deze flexibele schil.

 3. Laten we elkaar niets wijs maken, sinds de flexibilisering van de arbeidsmarkt is de kwaliteit van de dienstverlening alleen maar slechter geworden: In een winkel is vrijwel geen personeel meer dat je kundig een product of dienst kan uitleggen. Hetzelfde bij grote bedrijven: Call centers worden ingezet waarbij een lijstje met standaard vragen beantwoordt kan worden, maar bij doorvragen staat men met de mond vol tanden.
  Flexibilsering is goed voor de werkgever maar draagt niks bij voor de flexwerker: Geen opleiding, lager loon enz. Werkgevers kunnen beter investeren in vaste krachten, komt de kwalitetit van hun bedrijf ten goede. Investeren noemt men dat, maar het is alleen maar korte termijn visie.

 4. Ben het totaal niet eens met deze eenzijdige visie. Het flex-instrument is slechts een smoes van bedrijven om het werk gedaan te krijgen maar dat tegen een zo min mogelijke prijs en geen verplichtingen. De flexwerker is aldus verworden tot een werkslaaf die gedwongen wordt korte termijn plannen te volgen (vooral in de privesfeer). Zo kun je nauwelijks nog een hypotheek krijgen als je niet in vaste dienst bent behalve als de partner ook als werkslaaf gebruikt wordt. Het is je reinste vorm van uitbuiting op de arbeidsmarkt. Ik ben het ook niet eens met de stelling dat de flexarbeid zijn nut heeft bewezen en evenmin ben ik het eens dat er nu geen massaontslagen zouden vallen. Kijk maar naar de gevolgen van de huidige crisis die dus niet veroorzaakt is door werknemers! Het wordt tijd dat er meer vertrouwen onstaat op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en werknemers. Dat kan alleen door duurzame arbeidsverhoudingen en vertrouwen. Door meeer vaste aanstellingen zullen werknemers meer gaan consumeren en lange termijnplannen maken. Hier heeft de hele economie baat bij en zeker ook de jonge werknemers. De werknemers zijn al sinds begin jaren tachtig aan het inleveren (bestek 81) en bedrijven zijn alsmaar gekrompen qua personeelsomvang. Waarom zie je bij tussentijdse herleving van de economie dat de saneringsagendas gewoon doorlopen onder het mom van efficiency is een doorlopend proces? De juiste aard van werkgevers is daarmee doorgeprikt.

 5. @ben.
  Zonder je af te vallen, wil ik toch vermelden dat NBBU-uitzendkrachten recht hebben op een loonverhoudingsvoorschrift. Dat houdt in: heeft recht op de beloningsregeling van de opdrachtgever en dus op hetzelfde loon dan een vaste werknemer in eenzelfde functie. Ook geldt er voor het uitzend/payrollbedrijf een scholingsverplichting.

  Of elke uitzend/payroll onderneming zich hier aan houdt betwijfel ik. Maar een gecertificeerde onderneming wordt hier op gecontroleerd (elk half jaar).