Bedrijfsartsen herkennen beroepsziekten niet

2

Ruim twee derde (70%) van de bedrijfsartsen meldt beroepsziekten niet. Dat meldt het onderzoeksjournalistieke platform Altijd Wat Monitor op basis van het rapport ‘ Versterken Melding Beroepsziekten’ .

Artsen zijn wettelijk verplicht om beroepsziekten te melden. Gebrek aan kennis van beroepsziekten en tijdgebrek worden als belangrijkste redenen opgegeven in een enquête onder bedrijfsartsen uitgevoerd in opdracht van Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie.


De arbeidsinspectie stuurde, in samenwerking met Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ), alle bedrijfsartsen in Nederland een vragenlijst om in kaart te brengen waarom bedrijfsartsen zo weinig beroepsziekten melden.

Bijna een derde (31%) van de bedrijfsartsen geeft aan moeite te hebben om een beroepsziekte te herkennen of niet te weten hoe en waar die melding gedaan moet worden. 58% zegt geen tijd te hebben of vergeet te melden. Daarbij speelt mee dat de tijd die het kost om te melden vaak niet vergoed wordt door de werkgever.

Bang voor juridische strijd
Bedrijfsartsen zijn ook bang om betrokken te raken in een juridische strijd tussen werkgever en werknemer als ze beroepsziekten wél melden. 36% van de bedrijfsartsen vreest dat een melding juridische of economische consequenties heeft, onder meer voor het contract dat ze hebben met de werkgever.

Door het slechte meldgedrag, geven de officiële beroepsziektencijfers geen compleet beeld. De gebrekkige registratie is voor de Inspecties SZW en IGZ aanleiding om bedrijfsartsen aan te spreken op hun wettelijke meldplicht.

Bron: Altijd Wat Monitor

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één in Nederland. Herken en voorkom stress. Kom op 18 november naar het congres Aanpak Werkstress.

Lees meer over:

Over Auteur

2 reacties

 1. Ivo Borggreve op

  Als de 31% van de artsen moeite hebben de beroepsziekten te herkennen dan is het herinneren aan de meldplicht niet zo zinvol. Lijkt mij dat ze goed geïnformeerd dienen te worden. Ze moeten dan uiteraard wel de tijd krijgen de melding te doen en misschien kan dat ook eenvoudiger?

 2. Simone Kraaipoel op

  Simone Kraaipoel Arbeidshygienist schreef:
  Ja ik kan me voorstellen dat bedrijfsartsen geen tjid hebben, maar ook de middelen niet hebben zoals software om een goede analyse te kunnen maken en om mogelijke verbanden te kunnen leggen. En men de kennis en tijd niet heeft om een werkplekonderzoek uit te voeren.
  Tevens werkt men vaak voor meerdere werkgevers in verschillende sectoren.
  Om echt vast te stellen of het om een beroepsziekte gaat is vaak een diepgaander onderzoek nodig een Arbeidshygienist kan bijvoorbeeld zo’n onderzoek uit voeren. Dus als een bedrijfsarts een vermoeden heeft dat hij mogelijk te maken heeft met een beroepsziekte is samenwerking met andere kerndeskundige (arbeidshygienist, maar ook een arbeidsdeskundige of veiligheidsdeskundie) een heel goede aanvulling om gezamenlijk tot een conclusie te komen.