Bedrijfsarts

0

De bedrijfsarts speelt in een re-integratietraject een belangrijke rol. Hij moet binnen zes weken de werkgever adviseren over de beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van werk en re-integratie van een werknemer van wie hij vermoedt dat deze langdurig ziek dreigt te worden.

De bedrijfsarts verzamelt informatie uit gesprekken met de werknemer en zijn werkgever. Ook de RI&E, het preventief medisch onderzoek (PMO) en het verzuim uit het verleden geven de arts informatie.

De bedrijfsarts bekijkt de kansen op werkhervatting in het eigen bedrijf of elders, en stelt een probleemanalyse op. Deze analyse is de basis voor het plan van aanpak en bevat de actie en de evaluatie van de re-integratie. De werknemer geeft in de analyse zijn opvatting over zijn ziekte, functie, verzuim en arbeidsmogelijkheden. De bedrijfsarts licht de huisarts van de zieke werknemer in om (medische) verwarring over de situatie te voorkomen.

De bedrijfsarts is in dienst van de werkgever, bij een arbodienst of werkt als freelancer of via een maatschap. Hij dient gecertificeerd te zijn als professional.

De bedrijfsarts bespreekt minimaal eenmaal per zes weken met werkgever en werknemer de voortgang van de re-integratie. In diezelfde periode moet de werknemer contact hebben met de bedrijfsarts.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.