Baas bepalend voor burnout

0

De steun van een leidinggevende speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van burnout, zo blijkt uit twee onderzoeken.

Nederland telt op de werkvloer meer dan 300 duizend pestslachtoffers. Daarvan kampt een op de drie met burnout-klachten. Wanneer de leidinggevende zich afzijdig houdt, verdubbelt het aantal slachtoffers dat een burnout ontwikkelt. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau van onderzoeksbureau SKB.

Burnout

Het ministerie van SZW bracht deze week soortgelijke onderzoeksresultaten naar buiten, op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS. Werknemers met een hoge werkdruk zijn een risicogroep voor burn-outs en ander verzuim. Ook uit dit onderzoek blijkt dat het risico toeneemt als de steun van leidinggevenden afneemt. Zo heeft van de werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende 45% burnout-klachten. Bij de groep werknemers die deze steun wél ervaart, is dat 18%

Subsidie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 13 miljoen euro subsidie beschikbaar voor onder meer de aanpak van werkstress door werkgevers, zo maakte zij vorige week bekend. Werkgevers kunnen projecten indienen die zich richten op het langer en gezonder aan het werk houden van werknemers. Daar valt ook de aanpak van werkstress onder. Werkgevers kunnen de helft van de kosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro. Download het aanvraagformulier hier>>>.

  • Hoe ga je om met een werknemer die niet of onvoldoende meewerkt aan een reïntegratie? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het webinar 22 november ‘Effectief omgaan met langdurig zieke werknemers’. Lees meer>>>
  • Meer lezen over burnout en verzuim? Alle artikelen daarover vind je overzichtelijk bij elkaar in het dossier Verzuim
Lees meer over:

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van XpertHR Actueel. Ze schrijft al jaren over HR en personeelszaken.