Asscher betreurt ‘chantage’ verzuimverzekeraars

0

Minister Asscher betreurt het dat grote verzuimverzekeraars werkgevers ‘ dwingen’ gevoelige medische informatie over zieke werknemers door te spelen. Maar volgens de minister is niet aan hem om op te treden. ‘ De regels zijn helder, partijen moeten zelf de praktijk moeten afstemmen op de privacyregelgeving.’

In een recente uitzending van Zembla werd aangetoond dat grote verzekeraars als Achmea en De Goudse gevoelige, medische informatie over zieke medewerkers opeisen bij de werkgever. Werkt een bedrijf niet mee, dan zouden de verzuimverzekeraars de uitkering blokkeren. Tegenover Zembla sprak voorzitter Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens van ‘chantage’ door de verzekeraars. Met deze handelswijze lokken de verzekeraars onrechtmatig handelen uit.

Verzuimverzekeraars ‘ in de fout’
Naar aanleiding van de Zembla-uitzending zijn Kamervragen gesteld. In antwoord daarop zegt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat hij zich kan voorstellen dat werkgevers door de handelswijze van de verzekeraars de dwang voelen om die informatie toch te verstrekken. ‘ Er moet een eind komen aan deze praktijk’ , stelt Asscher, maar dit is niet aan hem. Het toezicht op naleving van de privacyregelgeving is volgens de minister goed geregeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het probleem zit volgens Asscher in de uitvoeringspraktijk. Het Verbond van Verzekeraars (VvV) erkent dat er verzuimverzekeraars zijn die op dit terrein fouten hebben gemaakt en roept haar leden op om de werkwijze aan te passen. Minister Asscher heeft het VvV gevraagd hem op de hoogte te houden van de passende maatregelen die de brancheorganisatie heeft beloofd te gaan nemen.

Misbruik gegevens
De verzuimverzekeraar betaalt bij ziekte van een werknemer het loon door. Om de claim van een werkgever te beoordelen mogen alleen administratieve gegevens worden opgevraagd.  Verzekeraars mogen geen privacygevoelige informatie opvragen. Die gevoelige medische gegevens zouden verzekeraars chronisch zieken kunnen weigeren te verzekeren. De werknemer moet erop kunnen vertrouwen dat zijn werkgever deze informatie niet prijs geeft.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.