Besteed aandacht aan frequent kortdurend verzuim

0

Een tijdje gelden verschenen er berichten in de media over niet-medische oorzaken van verzuim. Redenen hiervoor kunnen liggen in relatieproblemen, uitputtende mantelzorgtaken of conflicten op de werkvloer. Of het nu een medische reden heeft of niet, het is belangrijk om aandacht te besteden aan frequent kortdurend verzuim.

Bij verzuim heb je veel aandacht voor de langdurig zieke medewerker. Zeker met het oog op de loondoorbetalingsplicht kun je hier niet genoeg aandacht aan schenken. Maar ook het kortdurend verzuim verdient aandacht. Zeker als dit frequent (vaker dan 3 keer per jaar) voorkomt. Frequent verzuim kun je ruwweg onderverdelen in 3 soorten:

  • Medische klachten (vaak chronische aandoeningen)
  • Privéomstandigheden (denk aan financiële of relatieproblemen)
  • Arbeidsomstandigheden (denk aan fysiek zwaar werk of pestgedrag op de werkvloer)

Structureel probleem vereist structurele aandacht

Frequent verzuim is een structureel probleem dat je ook op een structurele manier moet aanpakken. Dat begint met een goede verzuimregistratie. Door alles te registreren krijg je inzicht in de oorzaken en de precieze frequentie van het verzuim. In de meeste verzuimregistratiesystemen kun je alarmen instellen voor frequent verzuim. Bovendien krijg je met een goede verzuimregistratie inzicht in de verzuimdrempel in je organisatie. Als medewerkers zich snel ziekmelden kan dit duiden op een te hoge werkdruk of op een conflict op de werkvloer. Zaken waar je zo snel mogelijk mee aan de slag moet!

[([002_494_rb-image-2798053.jpeg])]

Zieke werknemer kost bedrijf meer dan gedacht
Een langdurig zieke werknemer kost ruim anderhalf keer meer dan werkgevers verwachten. Werkgevers schatten de kosten van een zieke werknemer gemiddeld op € 143, – per dag. Lees meer >>>

 

Ga het gesprek aan tijdens frequentverzuimgesprek

Als een medewerker frequent verzuimt kun je het beste de dialoog met hem aangaan. Een frequentverzuimgesprek verloopt iets anders dan een standaard verzuimgesprek. Tijdens het frequentverzuimgesprek wil je erachter komen wat de achterliggende oorzaken zijn van het verzuim. Is het van persoonlijke aard of ligt het aan de arbeidsomstandigheden? Ook kun je tijdens een frequentverzuimgesprek de medewerker de gevolgen van zijn verzuimgedrag laten zien. Dat is een goede manier om de verzuimdrempel in je organisatie te verhogen.

[([003_689_rb-image-2798054.jpeg])]

3 maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Welke maatregelen gaat minister Lodewijk Asscher nemen om knelpunten rondom de loondoorbetalingsverplichting te verminderen? Je leest ze hier >>>

Bedrijfsarts zorgt voor ondersteuning

Je kunt frequent kortdurend verzuim dus wel degelijk beïnvloeden door oprechte aandacht te geven aan medewerkers. Aandacht geven blijkt echter niet altijd gemakkelijk. Je hebt immers nog tal van andere zaken op je bord liggen. Daarnaast is vaak niet helder wat je binnen de strenge privacywetgeving nu wel en niet met verzuimende medewerkers kunt bespreken. Een bedrijfsarts is de deskundige die je hierbij kan ondersteunen. Daarnaast is het handig als de leidinggevenden weten wat ze wel en niet aan werknemers mogen vragen, en wat ze wel en niet mogen vastleggen in het personeelsdossier. Zo kunnen ook zij het verzuim in de organisatie succesvol beïnvloeden. Een goede training op dit gebied doet daarin wonderen. Ze leren dan om signalen al vroegtijdig te herkennen en met gesprekstechnieken om achterliggende oorzaken bloot te leggen. Vaak kunnen leidinggevenden dan al ingrijpen nog voordat er sprake is van frequent kortdurend verzuim. Om nog te zwijgen van langdurig verzuim.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.