Onderwerp: Verzuim

Een goed verzuimbeleid is natuurlijk voordelig voor HR. Zo’n beleid bestaat uit preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Als de werknemer bij beginnende klachten meteen contact opneemt met een arbodeskundige, kan vaak veel ellende worden voorkomen. Het is daarom belangrijk om werknemers te wijzen op de mogelijkheid om met zo’n deskundige te overleggen. In de praktijk ontstaan nogal eens conflicten of een werknemer wel of niet ziek is.

Volgens de Wet Poortwachter heeft de werkgever belangrijke re-integratieverplichtingen. Aan verzuim is ook wet- en regelgeving verbonden. Denk aan de Ziektewet (ZW) die werknemers gedurende een periode van maximaal 104 weken recht geeft op uitkering van ziekengeld. Na de genoemde periode komt een zieke werknemer in aanmerking voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) die bestaat uit de varianten de IVA voor volledig arbeidsongeschikten en de WGA voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Xperthr college over verzuim en wet poortwachter

Andy Luijkx

Langdurig verzuim is een kostbare zaak. Hoe maakt u dit verzuim bespreekbaar en houdt u zich aan de regels die de wet voorschrijft.

Tijdens het XpertHR College praat ik, als arbeidsdeskundige van UWV, u een uur bij over verzuim. Ook geef ik u inzicht in het wettelijke kader van de Wet Poortwachter en de beoordelingscriteria van UWV.
Andy luijkx, arbeidsdeskundige van uwv

Bekijk het XpertHR College

whitepapers over verzuim

Op zoek naar meer achtergrond en verdieping? Lees ook onze whitepapers.

Alle artikelen over het onderwerp verzuim

Verzuim
Verzuim blijft hoofdpijndossier voor HR

De begeleiding van zieke werknemers verloopt vaak goed, maar er zijn ook hoofdpijndossiers. Van de deelnemers aan het XpertHR webinar van arbeidsrechtadvocaat Steffie Scherpers geeft de meerderheid (88 procent) dat aan. In het webinar lag de nadruk op loopdoorbetaling bij verzuim.

Blog
BlogTips voor de juiste begeleiding bij langdurig zieken

Hoe gaat HR ermee om als iemand een diagnose heeft gekregen? Hoe zorg je ervoor dat iemand tijdens het hele ziekteproces de aandacht krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft? Maar vooral: hoe ga je om met de terugkeer van de werknemer? HR-directeur van Lidl deelt haar ervaring en tips.

Duurzame inzet­­baarheid
Employee well-being programma Shell Nederland

Veel werkgevers zoeken naar manieren om een gezonde werkplek te creëren, met aandacht voor het fysieke en mentale welzijn van werknemers. Bij Shell Nederland wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan employee en workplace well-being. De lijnmanagers, met ondersteuning van HR en de interne medische dienst, spelen daarin een belangrijke rol.

Algemeen
Whitepaper: meest gestelde vragen over de zieke werknemer

Welke berekeningswijze voor de transitievergoeding geldt wanneer je een contract dit jaar beëindigt? En geldt een nieuwe loondoorbetalingsplicht als een werknemer na een periode van volledig herstel weer opnieuw uitvalt? Lees in deze whitepaper de meest gestelde HR-vragen mét antwoorden over de zieke werknemer.

Verzuim
Hoe privé is de mailbox van een zieke werknemer?

Mag de werkgever in de zakelijke mailbox van een zieke werknemer kijken? Het goede antwoord is: ja, onder voorwaarden, vertelt advocaat Steffie Schepers. In een XpertHR College behandelt zij de verzuim-richtlijnen: wat moet, wat mag en wat kan?

Verzuim
XpertHR whitepaper: Wet Verbetering Poortwachter

Ziek, kort- of langdurend, arbeids(on)geschikt worden of zijn. Dit komt in tijden van een coronacrisis nog hoger op de HR-agenda. Maar is het een kwestie van ‘ermee dealen’ of van ‘effectief aanpakken’? Sinds de inwerkingtreding van de Wet (verbetering) Poortwachter hebben de werkgever, de werknemer en de arbodienst een meer actieve en duidelijke rol gekregen in het re-integratieproces.

Verzuim
Zo brengt AFAS het verzuim omlaag

Drie dagen per week een masseur, een fitnessruimte en bij ziekte een persoonlijk bericht van de directie. Bij het bedrijf AFAS Software is het verzuim verrassend laag. HR-manager Britt Breure: ‘Mensen durven het tijdig te zeggen als ze zich niet goed voelen.’

Verzuim
WEBINAR: wat moet, wat mag en wat kan HR bij langdurige zieken?

Wanneer een medewerker ziek thuis zit, is diegene tot op zekere hoogte beschermd tegen ontslag. Maar hoe steekt de ontslagbescherming in elkaar? En wat als er sprake is van een arbeids conflict? Tijdens het webinar over de zieke werknemer op 12 maart bespreekt arbeidsrechtadvocaat Steffie Schepers deze kwesties.

Verzuim
Stelling: Is er een tekort aan bedrijfsartsen?

Er gaan binnen niet al te lange tijd veel bedrijfsartsen met pensioen, en er zijn niet veel jonge artsen om hen op te volgen, berichtten de media. Zorgen over het dreigende tekort aan bedrijfsartsen zijn ook al uitgesproken. Maar is het wel zo’n probleem?

Stelling
StellingHR moet zich niet bemoeien met verzuimoorzaken los van werk

De griep, een ziek kind of simpelweg een off-day: er zijn uiteenlopende redenen voor werknemers om eens een dag thuis te blijven. De stelling gaat deze keer over de zieke werknemer en luidt: ‘Leidinggevenden moeten zich niet bemoeien met verzuimoorzaken die niets met het werk te maken hebben.’

1 2 3 22