90% van de ondernemers weet niet wat verzuim kost

4

90% van de ondernemers weet niet wat verzuim kost of wat het verlagen van verzuim kan opleveren. Dit blijkt uit onderzoek van ArboNed onder ruim 2.300 werkgevers, met een omvang tot 500 werknemers.

Hoe hoog het ziekteverzuim is in het bedrijf, is bij de ondernemer vaak wel bekend. Maar wat deze nalatigheid hem kost, niet. Het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 bedroeg 3.8%, met uitschieters naar beneden en boven variërend per branche. Het terugbrengen van nalatigheid kan duizenden euro’s besparing opleveren, aldus ArboNed.

Zo voorkom je verzuim

De basis voor verzuimpreventie vanuit de leidinggevende is altijd het creëren van een veilige sfeer waarin de medewerker het gesprek over onder andere werkdruk, privé-omstandigheden durft aan te gaan. Wat hiermee samenhangt is de vertrouwensband tussen medewerker en leidinggevende.

Als aan deze basis is voldaan, is het de vraag of de leidinggevende de juiste tools tot zijn beschikking heeft om daadwerkelijk deze rol te pakken.

Bron: ArboNed

Lees ook: Vergroot rol van leidinggevende bij preventie van verzuim

 

Lees meer over:

Over Auteur

4 reacties

 1. Ivo Borggreve op

  Zou voor sommige grijsverzuimers dit inzicht helpen, met name als zij hun bijdrage zien?

 2. Kamiel Rietsema op

  Als leidinggevende moet je snel en adequaat over actuele managementinformatie kunnen beschikken om te kunnen sturen en te anticiperen op bepaalde situaties. Niet alleen financiële informatie, maar dit geldt natuurlijk ook voor HR-informatie uit de eigen organisatie, en dat is nog steeds vaak een ondergeschoven kindje.

  Inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand, het verloop en verzuim hiervan, de motivatie, de arbeidsproductiviteit en de personeelskosten.

  Deze informatie kan als startpunt dienen om snel inzicht in de stand van zaken van uw organisatie te krijgen en is bij uitstek geschikt om afgewogen en strategische keuzes te kunnen maken.

  Dus aan de slag met interne data, HR analytics. Alleen bij ziekteverzuim al kan je bedrijf dit heel veel geld besparen.

  Kamiel Rietsema
  Optines Consultancy

 3. Birgitte van de Water op

  Het verzuim van 1 medewerker kost de werkgever gemiddeld 250 euro per dag (excl. vervangingskosten). Zeg het voort………

 4. Anita Peeters-Haverkate op

  Het is voor een ondernemer zo zinvol om zich meer toe te leggen op het verminderen van verzuim, want elke vermindering is pure winst voor een onderneming. Met aandacht voor het verzuim en uitleg aan de individuele medewerker is er veel te winnen. Ziek melden is een keuze van de werknemer en jammer genoeg vindt veel te vaak de leidinggevende het wel oké. Daar is nog een wereld te winnen.