8 vragen over Wet verbetering Poortwachter

0

Heeft u het webinar over Wet verbetering Poortwachter gekeken? In dit artikel beantwoordt Andy Luijkx het eerste deel van de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld. Over de loondoorbetaling, plan van aanpak en de tussentijdse verslaglegging.

1. Hoe lang wordt de loondoorbetaling gemiddeld verlengd?

‘De verlenging is altijd voor een jaar (52 weken), maar na herstelacties kan om verkorting van deze verlenging worden verzocht. Als UWV hiermee akkoord gaat dan stopt de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting 6 weken na ontvangst van het verzoek.’

2. Als werknemer en arbodienst verwachten dat werknemer weer aan het werk kan. Dan kan het plan van aanpak toch ook na de 8e week worden opgesteld?

‘Bij de poort wordt getoetst, bij een bevredigend resultaat wordt niet op de procesgang gelet. Als het aannemelijk is dat de werknemer volledig hersteld is voor eigen werk, maar dit staat niet onomstotelijk vast, bijvoorbeeld omdat de werknemer het er toch niet mee eens is, dan wordt eerst de re-integratie beoordeeld en zo nodig een verlenging van de loondoorbetaling opgelegd.’

3. Als verwacht wordt dat werknemer binnen afzienbare termijn het werk volledig hervat, en dit helaas niet lukt is het plan van aanpak in uiterlijk de dertiende week dan toegestaan?

‘Dat herstel is aan te geven in het plan van aanpak (8e week), daarnaast is bijstelling altijd mogelijk. Let wel dat na het opstellen van het plan van aanpak het gemiddeld nog 8 weken extra duurt voordat er daadwerkelijk met de activiteiten gestart wordt.’

4. Wat gebeurt er als je te laat bent met melden in week 42?

‘U ontvangt een boete van UWV, naar alle redelijkheid (en deugdelijke grond) wordt de hoogte bepaald. Maximale boete is € 455.’

5. Hoe staat UWV tegenover werk creëren? Is dat een verplichting?

‘Het creëren van werk is geen verplichting, echter in het totaalplaatje kan dat een goed resultaat opleveren. Moet wel aan de voorwaarden voldoen, zoals structureel karakter en dergelijke.’

6. Moet er van tussentijdse gesprekken verslaglegging plaatsvinden?

Dat kan op het plan van aanpak, eerstejaarsevalutatie. Of in een eigen voortgangs- of verzuimdossier. Let er wel op dat je dit dan wel mee levert aan UWV.

7. Moeten de tussentijdse verslagen worden gedeeld met de werknemer? En moeten ze worden ondertekend?

‘In de voorgeschreven formulieren van UWV wordt daar wel om gevraagd.’

8. Als je géén eigenrisicodrager bent, moet je dus al de ziekmelding binnen zes weken bij UWV doen om het ‘ziekengeld’ terug te krijgen? Gaat dat ook via het werkgeversportaal? En daarna ook bij 42 weken?

‘De melding doe je inderdaad binnen zes weken. De melding gaat ook digitaal via de verzuimmelder. En inderdaad, doe ook in de 42e week melding.’

  • Langdurig verzuim is een kostbare zaak. Hoe maakt u dit verzuim bespreekbaar en houdt u zich aan de regels die de wet voorschrijft. Tijdens het XpertHR College praat Andy Luijkx u een uur lang bij over verzuim. Hij is arbeidsdeskundige bij UWV en geeft u inzicht in het wettelijke kader van de Wet Poortwachter en de beoordelingscriteria van UWV. Kijk het webinar terug >>>
Lees meer over:

Over Auteur