8 vragen over de Wet Poortwachter en het eerste en tweede spoor

0

Heeft u het webinar over Wet verbetering Poortwachter gekeken? In dit artikel beantwoordt Andy Luijkx het derde deel van de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld. Over het eerste en tweede spoor, de probleemanalyse en de formulieren van het UWV.

1. Mag je het tweede spoor al eerder inzetten dan de 52e week?

‘Ja dat mag. Uiterlijk starten in de 52e week.’

2. Zet je het tweede spoor in binnen zes weken na arbeidsdeskundig onderzoek of na de eerstejaars evaluatie?

‘Het tweede spoor moet uiterlijke binnen zes weken aanvangen in de 52e verzuimweek.’

3. Ik ben benieuwd naar de eerstejaarsevaluatie als werknemer als gevolg van een ingrijpende ziekte nog beperkt bezig is met re-integreren. Ik merk dat arbodienstverleners het eerste spoor snel afschrijven en inzetten op spoor twee. Echter werkt dit bijna altijd contraproductief en verlaagt daarmee de kans op terugkeer naar spoor één. Met name arbeidsdeskundigen maken werkgevers erg onzeker door hun ‘bang’ te maken met de sancties.

‘Ik denk dat dit inderdaad een contraproductief effect heeft. Met een goede bijstelling van het plan van aanpak en waarbij de focus op spoor twee ligt, kan nog steeds eerste spoor positief worden afgesloten. Want bij inzet spoor twee dient ook nog spoor één te worden gemonitord. Wellicht is een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling na 104 weken een optie. Zeker als herstel of werkhervatting wel op korte termijn te verwachten is.’

4. Is het opstellen van de probleemanalyse in de zesde week verplicht? Onze Arbodienst ziet vaak geen kans om dit op tijd in te plannen bij de bedrijfsarts.

‘Zo schrijft de Wet Poortwachter dat wel voor. De arbodienst dient dus op tijd te beginnen met eerste consult. Indien het (medisch) probleem nog niet geheel is te overzien dan kan wellicht worden ingezoomd op werkaanpassing of specifieke interventie. Bij de toetsing van de re-integratie-inspanningen van de werkgever (RIV-toets) waarbij sprake is een positief resultaat wordt dit niet als een knelpunt gezien.’

5. Dient een zieke werknemer altijd naar de bedrijfsarts te gaan voor het opstellen van een probleemanalyse of kan de verzuimmanager van de arbodienst dit ook met werknemer doen?

‘De arbodienst of verzuimconsulent kan de gegevens verwerken van het verzuimverloop. Denk dan aan inzetbaarheid,  feitelijke uren, visie op werkhervatting. De bedrijfsarts is en blijft wel eindverantwoordelijk. Ook moet de bedrijfsarts het geneeskundig onderzoek verrichten. De bedrijfsarts stelt de medische noodzaak van de arbeidsongeschiktheid vast en adviseert herstelinterventies, behandelingen en revalidatietrajecten.’

6. Ben je als werkgever verplicht bij te dragen aan de kosten voor een eventuele behandeling als een medewerker dit niet kan betalen?

‘Behandelingskosten zijn niet voor de werkgever (het getuigt wel van goed werkgeverschap).’

7. De formulieren van het UWV veranderen nog al eens. Wordt een werkgever of werknemer daarop afgerekend?

‘Ik ga er vanuit dat de formulieren die offline beschikbaar zijn ook zo spoedig mogelijk online worden aangepast. Het blijft natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid, afhankelijk van wat er misgaat naar aanleiding van de wijziging van het formulier.’

8. Waarom is het formulier bijstelling plan van aanpak afgeschaft?

‘Waarom het is afgeschaft weet ik niet. Maar de mogelijkheid van de bijstelling van het Plan van Aanpak is er nog steeds. De aanpassingen leg je vast in het eerstejaarsevaluatieformulier. Dit geldt natuurlijk ook voor de wijzigingen aan de hand van de voortgangsgesprekken.’

Lees ook:

– 8 vragen over Wet verbetering Poortwachter (deel 1)
– 5 vragen over Wet verbetering Poortwachter en privacy (deel 2)
Blog: ‘Privacy en sociale wetgeving: geen gelukkig huwelijk’

  • Langdurig verzuim is een kostbare zaak. Hoe maakt u dit verzuim bespreekbaar en houdt u zich aan de regels die de wet voorschrijft. Tijdens het XpertHR College praat Andy Luijkx u een uur lang bij over verzuim. Hij is arbeidsdeskundige bij UWV en geeft u inzicht in het wettelijke kader van de Wet Poortwachter en de beoordelingscriteria van UWV. Kijk het webinar terug >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.