7 vragen over het deskundigenoordeel

0

Heeft u het webinar over Wet verbetering Poortwachter gekeken? In dit artikel beantwoordt Andy Luijkx het vierde deel van de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld. Over het deskundigenoordeel.

1. Als werkgever en werknemer er in de re-integratie vast lopen kan er een deskundigenoordeel aangevraagd worden bij het UWV. Zelf ben ik voorstander om dit rondom het eerste jaar aan te vragen als toets of alles goed opgepakt is. Mocht blijken dat dat niet het geval is, is er nog tijd om zaken te herstellen. Hoe staat u daarin?

‘Daar is dat deskundigenoordeel ook voor bedoeld. In de meeste gevallen helpt het u om op tijd bij te sturen en eventuele tekortkomingen te verhelpen.’

2. Hoe oud mag een actueel oordeel zijn?

‘Het actueel oordeel is het moment van nu. U (bedrijfsarts/Arbodienst) vult het formulier in uiterlijk twee weken voor inzenden van de WIA-aanvraag door de werknemer. Of bij einde dienstverband en vanaf dat moment is er recht op ziektewet.’

3. Hoe lang doet het UWV over het deskundigenoordeel, ik wacht al 6 weken…

‘UWV hanteert een termijn van 4 weken. Bij ontslag is dat 6 weken. Er kan altijd een omstandigheid zijn waarom 4 weken niet wordt gehaald. Ik adviseer u om contact op te nemen met het betreffende kantoor.’

4. Als er een deskundigenoordeel is, moet deze dan ook worden toegevoegd bij de wia-aanvraag?

‘Dit is niet verplicht. Maar als het (gezien de situatie) toegevoegde waarde heeft, is mijn advies: altijd doen.’

5. Kan het deskundigenoordeel ook gevraagd worden als er verschil van inzicht is over ziek/ niet ziek? Of is dit voorbehouden aan second opinion bedrijfsarts?

‘Daar is ook een deskundigenoordeel voor namelijk deskundigenoordeel “(on)geschiktheid voor werk”. Er moet wel een geschil zijn over wel/niet geschikt voor werk.’

6. Waarom kan een deskundigenoordeel van de werkgever niet in het laatste half jaar?

‘UWV geeft geen deskundigenoordeel in onder andere de volgende situaties:

  • Als u en uw werknemer het met elkaar eens zijn dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is door ziekte.
  • Als het gaat om een situatie in de toekomst.
  • UWV heeft een toetsingsfunctie en dat kan alleen achteraf.
  • Als het gaat om een situatie die speelt nadat het dienstverband is afgelopen, tenzij u een WGA-eigenrisicodrager bent.
  • Als uw werknemer niet wil meewerken aan het onderzoek naar geschiktheid voor zijn eigen werk.
  • Als uw werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV heeft, geven wij geen deskundigenoordeel over volledige geschiktheid eigen werk.’

7. Wat kost het deskundigenoordeel?

‘Het deskundigenoordeel kost voor de werkgever € 400 en voor de werknemer € 100.’

Lees ook:

– 8 vragen over Wet verbetering Poortwachter (deel 1)
– 5 vragen over Wet verbetering Poortwachter en privacy (deel 2)
– 7 vragen over het deskundigenoordeel (deel 3)
Blog: ‘Privacy en sociale wetgeving: geen gelukkig huwelijk’

  • Langdurig verzuim is een kostbare zaak. Hoe maakt u dit verzuim bespreekbaar en houdt u zich aan de regels die de wet voorschrijft. Tijdens het XpertHR College praat Andy Luijkx u een uur lang bij over verzuim. Hij is arbeidsdeskundige bij UWV en geeft u inzicht in het wettelijke kader van de Wet Poortwachter en de beoordelingscriteria van UWV. Kijk het webinar terug >>>
Lees meer over:

Over Auteur