5 vragen over Wet verbetering Poortwachter en privacy

0

Heeft u het webinar over Wet verbetering Poortwachter gekeken? In dit artikel beantwoordt Andy Luijkx het tweede deel van de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld. Over privacy en de AVG in relatie tot de wetgeving rondom ziekteverzuim.

1. In het webinar wordt gezegd dat het goed is om preventief op te treden en het gesprek aan te gaan met de medewerker. Maar gezien de privacywet mag je niet veel vragen. Heeft u suggesties voor het gesprek?

‘U kunt als werkgever wel in gesprek gaan over werkaanpassingen en werkdruk verlagende activiteiten. Ook kunt u vragen hoe de werknemer zelf denkt over aanpassing van het werk.’

2. Als je niet weet wat de klacht van de werknemer is, hoe kun je dan als werkgever anticiperen op het re-integratieproces. Voor een arbodienst lijkt mij dit ook moeilijk om voor iedere branche passende arbeid te vinden.

‘De arts stelt het klachtenpatroon vast. Dit wordt vertaald naar werkmogelijkheden, zoals aangepaste werktijden, werkdruk en reisafstand. Daarnaast is er een persoonsprofiel, kernmerken of competenties en ervaring. Op basis van deze info kan de werkgever juist heel goed anticiperen in het re-integratie proces en het aanbieden van passend werk.’

3. Stel een bedrijfsarts zet medische gegevens in zijn terugkoppelingen. Hoe gaat het UWV hier mee om tijdens de toetsing WIA. Heeft dit consequenties voor de werkgever?

‘De werkgever zal gesanctioneerd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. UWV doet dat niet. De bedrijfsarts kan dit wel in de terugkoppeling doen op basis van het medische formulier en aan de verzekeringsarts.’

4. Bijt de nieuwe privacywetgeving met het fatsoenlijk kunnen opbouwen van je dossier?

‘Nee, het opbouwen van een fatsoenlijk personeels- of verzuimdossier past binnen de regelgeving zoals die was voor de komst van de AVG. Het personeel heeft ook het recht op inzage van hun gegevens. Dus als uw werknemer vraagt om zijn personeelsdossier, dan moet u hem laten zien welke persoonlijke gegevens u bewaart. U kunt hem ook een kopie geven van het dossier.’

5. Dient een werkgever een verwerkersovereenkomst op te stellen met UWV?

‘Volgens mij is dat niet aan de orde gezien de verhouding tussen werkgevers en UWV. Wij vragen andere bedrijven niet om gegevens te verwerken.’

Lees ook:

– 8 vragen over Wet verbetering Poortwachter (deel 1)
Blog: ‘Privacy en sociale wetgeving: geen gelukkig huwelijk’

  • Langdurig verzuim is een kostbare zaak. Hoe maakt u dit verzuim bespreekbaar en houdt u zich aan de regels die de wet voorschrijft. Tijdens het XpertHR College praat Andy Luijkx u een uur lang bij over verzuim. Hij is arbeidsdeskundige bij UWV en geeft u inzicht in het wettelijke kader van de Wet Poortwachter en de beoordelingscriteria van UWV. Kijk het webinar terug >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.