Onderwerp: Verzuim

Een goed verzuimbeleid is natuurlijk voordelig voor HR. Zo’n beleid bestaat uit preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Als de werknemer bij beginnende klachten meteen contact opneemt met een arbodeskundige, kan vaak veel ellende worden voorkomen. Het is daarom belangrijk om werknemers te wijzen op de mogelijkheid om met zo’n deskundige te overleggen. In de praktijk ontstaan nogal eens conflicten of een werknemer wel of niet ziek is.

Volgens de Wet Poortwachter heeft de werkgever belangrijke re-integratieverplichtingen. Aan verzuim is ook wet- en regelgeving verbonden. Denk aan de Ziektewet (ZW) die werknemers gedurende een periode van maximaal 104 weken recht geeft op uitkering van ziekengeld. Na de genoemde periode komt een zieke werknemer in aanmerking voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) die bestaat uit de varianten de IVA voor volledig arbeidsongeschikten en de WGA voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Xperthr college over verzuim en wet poortwachter

Langdurig verzuim is een kostbare zaak. Hoe maakt u dit verzuim bespreekbaar en houdt u zich aan de regels die de wet voorschrijft.

Tijdens het XpertHR College praat ik, als arbeidsdeskundige van UWV, u een uur bij over verzuim. Ook geef ik u inzicht in het wettelijke kader van de Wet Poortwachter en de beoordelingscriteria van het UWV.
Andy luijkx, arbeidsdeskundige van uwv

Meld u gratis aan voor het XpertHR College

whitepapers over verzuim

Op zoek naar meer achtergrond en verdieping? Lees ook onze whitepapers.

Alle artikelen over het onderwerp verzuim

Verzuim
Deze overheidsregels ervaart u als belastend

Werkgevers en HR vinden overheidsregels die gelden rondom de ziekte en re-integratie maar belastend. Het bijhouden van een re-integratiedossier, ondersteuning bij het tweede spoor en de privacyregels zorgen voor irritatie.

CAO
3 opvallende cao-afspraken over verzuim

Protocollen, reglementen, beleidsafspraken: in de meeste cao’s is er wel iéts centraal geregeld rondom verzuim. Zijn er ook cao’s waar opvallende afspraken in staan?

Verzuim
XpertHR College over langdurig verzuim en Wet Poortwachter

Welk effect heeft langdurig verzuim op de (kosten van) een organisatie? En welke stappen neemt HR wanneer in het kader van de Wet Poortwachter? UWV-arbeidsdeskundige Andy Luijkx legt het u uit. ‘Vaak komt een ziekmelding te laat of worden re-integratiemogelijkheden onvoldoende benut. Dat is jammer én een kostbare zaak.’

Verzuim
Hoogleraar Lex Burdorf: ‘Weet HR hoe een kok fijn werkt?’

Wat heeft een paprikaplukker, kok of schoonmaker nodig om gezond te blijven? Volgens hoogleraar Lex Burdorf van Erasmus MC* hebben HR-professionals daar vaak geen goed beeld van. ‘Ze gaan teveel van zichzelf uit.’ Derde interview met een hoogleraar over het thema ‘de zieke werknemer’.

Verzuim
Beroepsziekte blijft een blinde vlek ondanks toename

Beroepsziekten zijn voor Nederlandse organisaties een blinde vlek, omdat ze vaak pas na lange tijd aan het licht komen. Dat blijkt uit onderzoek van Inspectie SZW, die ervan overtuigd is dat de aandacht van beroepsziekte omhoog moet.

Verzuim
Hoogleraar IJmert Kant: ‘Verzuim is te voorspellen en te voorkomen’

Met een test is te achterhalen of medewerkers een verhoogd risico hebben op verzuim. Een vroegtijdige begeleiding kan hun uitval vervolgens voorkomen. Hoogleraar Arbeidsepidemiologie IJmert Kant is de bedenker van deze aanpak. ‘Multinationals werken er al mee, maar nu willen we er ook kleine ondernemers van laten profiteren.’

Verzuim
Cordaan Thuisdiensten: ‘Aandacht helpt het best tegen verzuim’

Verzuim is een groot probleem in de thuiszorg. Huishoudelijke hulpen krijgen gauw last van hun nek, onderrug of schouders. Cordaan Thuisdiensten in Amsterdam investeert veel in preventie. ‘We sporen onze twaalf leidinggevenden aan tijdig te signaleren of hun medewerkers het nog aankunnen.’

Verzuim
Download: wat kan HR doen aan ziekteverzuim?

Ziekteverzuim is een thema dat veel organisaties bezig houdt. Logisch ook, want ziekteverzuim kost veel geld. Waar houdt u rekening mee wanneer een werknemer zich ziek meldt en hoe zorgt u ervoor dat het verzuim van de werknemers zo laag mogelijk blijft?

Verzuim
‘Een verzuimconsulent loont in het onderwijs’

Voor zeven Friese scholen voor voortgezet onderwijs begeleidt Frouke Hutten medewerkers die ziek zijn, loopbaanvragen hebben of werkloos zijn. Haar verzuimaanpak heeft effect: medewerkers voelen zich gesteund en de scholen besparen kosten.

Blog
Blog‘Privacy en sociale wetgeving: geen gelukkig huwelijk’

Een werknemer meldt zich ziek. Als werkgever volg je de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Je wilt als goed werkgever vragen hoe het gaat? Wat mag je vragen? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft antwoord. Of toch niet… vraagt OVAL-directeur Petra van de Goorbergh zich af.

1 2 3 19