Zorgverlof: hoe zit het nou?

3

Al sinds 2001 is de Wet Arbeid en Zorg van kracht in Nederland. In deze wet is vastgelegd wanneer werknemers het recht hebben om bijzondere vormen van verlof op te nemen, zoals zwangerschapsverlof, zorgverlof of calamiteitenverlof. Welke aanpassingen zijn sinds 1 januari 2015 van kracht?

1. Ouderschapsverlof
Enkele verloven zijn uitgebreid. Onder andere het ouderschapsverlof. Volgens de nieuwe regelingen krijgen ouders partners een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van onbetaald ouderschapsverlof rond de geboorte van een kind. Deze drie dagen komen bovenop het bestaande kraamverlof van twee dagen (die wel door de baas betaald worden) en zorgen ervoor dat een ouder rond de geboorte van zijn of haar kind meer tijd kan doorbrengen met het gezin. Eerder moest een werknemer minstens een jaar in dienst zijn om ouderschapsverlof aan te vragen; deze regeling vervalt met de nieuwe wetgeving.

2. Ziekenhuisopname en bevallingsverlof
Wanneer een pasgeboren kind langdurig in het ziekenhuis opgenomen moet worden, wordt het bevallingsverlof van de moeder verlengd. Volgens de nieuwe wetgeving heeft een moeder recht om haar kind tien weken thuis te verzorgen na een ziekenhuisopname. Tot 1 januari 2015 was een zwangerschaps- en bevallingsverlof van zestien weken van kracht, maar in het geval van een ziekenhuisopname is dit niet voldoende. Straks mag het bevallingsverlof vanaf de zesde week na de bevalling in deeltijd worden opgenomen over een periode van maximaal dertig weken.

3. Bevallingsverlof en overlijden
Wanneer een moeder overlijdt bij de geboorte of tijdens het bevallingsverlof gaat het verlof van de moeder over naar haar partner. Deze nieuwe regelgeving moet ervoor zorgen dat een pasgeboren kind altijd een ouder heeft om voor zich te zorgen.

4. Flexibel verlof
Volgens de nieuwe wet mogen werknemers ieder jaar vragen om een andere arbeidsduur. Voorheen kon dit eens in de twee jaar worden aangevraagd. Hierdoor kan verlof flexibeler worden opgenomen.

5. Pleegzorg- en adoptieverlof
In overleg met de werkgever kunnen werknemers hun verlof straks gespreid opnemen, in plaats van de vier weken aaneengesloten verlof die zij tot 1 januari 2015 kregen. Er is een verruiming van de opnametermijn van het verlof. Deze is van achttien weken rond opname van het kind naar zesentwintig weken gegaan.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. W. van Rootselaar op

  Beste Astrid,
  In de uitleg over de verruiming van het ouderschapsverlof ontbreekt de uitleg dat de (nieuwe) uitbreiding met drie dagen onbetaald verlof is.

 2. Astrid Slootweg op

  Beste W. van Rootselaar,

  Bedankt voor de oplettendheid, ik heb het nu hopelijk duidelijker omschreven.

 3. ik mis in het zorgverlof het mantelzorgverlof. De wet Arbeid en Zorg zegt daar ook het nodige over en daarin zijn ook wijzigingen die hier niet genoemd worden.