Weinig animo voor verlof onder werknemers

2

Er wordt door werknemers maar weinig gebruikgemaakt van verlofmogelijkheden voor zorg en ouderschap.

Dat staat in het rapport Verlof vragen van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat dinsdag verschijnt.

Vooral als het aankomt op een verlof om voor een zieke naaste te zorgen, is het animo laag. Slechts 2 procent van alle werknemers heeft korte tijd verlof opgenomen voor kortdurende zorg. Voor langdurige zorg werd door 1 procent van alle werknemers verlof op. Vaak kozen werknemers ervoor om gewoon een dag vrij te nemen.

Ouderschapsverlof is iets meer in trek: ongeveer 10 procent van alle werknemers maakte gebruik van die regeling. Het waren vooral vrouwen (12 procent) die ouderschapsverlof namen. Mannen (6 procent) deden dat minder. Nog eens 11 procent van alle werknemers had wel behoefte aan ouderschapsverlof, maar nam het niet, omdat ze vermoedden dat het nadelige financiële gevolgen zou hebben.

Het blijkt dat op beide gebieden er echter wel meer animo was voor verlof, maar dat de ‘zuigende werking’ van het werk een grote belemmering bleek. Ondervraagden gaven in het onderzoek aan dat ze collega’s niet extra wilden belasten of dat hun werk een verlof niet toeliet.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Er wordt aangegeven dat “ze vermoedden dat het nadelige financi?le gevolgen zou hebben”. Dit “vermoeden” is echter vaak een juiste constatering omdat het opnemen van verlof voor eigen rekening is van de werknemer en er dus geen salaris over de opgenomen uren wordt uitbetaald (rijksoverheid.nl) tenzij er in de voor die persoon geldende CAO (of arbeidsovereenkomst) afspraken zijn gemaakt over (gedeeltelijke) doorbetaling. Bijvoorbeeld: in de CAO van mijn branche zijn geen afspraken gemaakt omtrent ouderschapsverlof en is het opgenomen ouderschapsverlof derhalve voor 100% voor rekening van de werknemer (kost het gewoon inkomsten).

  2. Ik heb medewerkers bijna altijd geadviseerd om regulier verlof te gebruiken in plaats van zorgverlof, aangezien velen van hen nog de zgn. “zee” van vakantiedagen heeft openstaan die ze toch niet meer opkrijgen voordat ze eventueel uit dienst gaan (keur ik niet goed, maar is helaas de realiteit).

    Op die manier leveren ze niet 30% van hun salaris in voor het zorgverlof en houden ze hun maandelijkse cashflow hetzelfde. Aangezien veel van onze medewerkers op een relatief laag inkomen zitten, is dat voor velen de beste oplossing.