Wat kost een vakantiedag?

0

Nu de vakantieaanvragen binnenstromen, is het goed te weten wat de mogelijkheden zijn. Kunnen vakantiedagen bijvoorbeeld vervallen en mogen werknemers ze bijkopen? Juridisch expert Edith van Schie vult aan wat al in de kennisbank XpertHR te vinden is.

1. Wat kost een vakantiedag?

‘Alles moet meetellen wat wezenlijk samenhangt met werk’, zegt Edith van Schie. ‘Dus ook de dertiende maand en de bonus. Dat blijkt onder meer uit een uitspraak van het Europees Hof in 2011 over een geschil tussen een werknemer en British Airways.’ Wat precies meetelt, bepaalt de nationale rechter. ‘In Groningen, Almere en Amsterdam hebben kantonrechters er al uitspraken over gedaan. Bijvoorbeeld dat bij een bonus het gemiddelde van de afgelopen drie jaar telt.’

Op internet circuleren formules voor de berekening van een vakantiedag, maar Van Schie vindt die vaak achterhaald of niet zorgvuldig genoeg. Zij raadt aan het loon, inclusief alle componenten die daarmee samenhangen, te delen door het aantal werkbare uren. ‘Voorwaarde is dat de werknemer financieel geen nadeel mag ondervinden als hij een vakantiedag opneemt.’

2. Houdt de werknemer recht op loon?

Tijdens de vakantie loopt het loon door. Daar valt onder andere het vaste bruto loon inclusief vakantiegeld, provisie en bijvoorbeeld een vaste weekendtoeslag onder. De toeslag telt alleen mee als de werknemer daar op basis van een cao of zijn arbeidsovereenkomst recht op heeft of dat weekend had moeten werken als hij geen vakantie had opgenomen. Een werknemer heeft in die periode geen recht op een vergoeding voor overuren, onkostenvergoeding en winstuitkering.

Edith van Schie noemt op XpertHR een zaak die op 2 juni 2015 diende bij de kantonrechter in Den Haag. Deze oordeelde dat de werknemer die altijd ’s nachts werkte ook in zijn vakantie recht had op de onregelmatigheidstoeslag die hij daarvoor kreeg. ‘Het ’s nachts werken was een wezenlijk onderdeel van zijn functie.’

3. Kunnen vakantiedagen vervallen?

De twintig wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Als een werknemer aannemelijk kan maken dat hij die niet tijdig kon opnemen, geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Een werkgever moet zijn werknemer in de gelegenheid stellen zijn vakantiedagen op te nemen en hem daar zelfs toe stimuleren.

Tip van Edith van Schie op XpertHR: ‘Om discussie over vakantiedagen te voorkomen, is het aan te raden om bij iedere loonstrook een overzicht te voegen van het aantal vakantiedagen dat de werknemer tegoed heeft met een overzicht van de verval- of verjaringsdata. Als de werknemer het daarmee niet eens is, dan kan nog gemakkelijk worden teruggekeken of navraag worden gedaan. Als er maanden of soms zelfs jaren later een discussie ontstaat, is dat veel lastiger.’

4. Kan een werknemer vakantiedagen kopen?

‘Een werkgever is niet verplicht het kopen van vakantiedagen aan te bieden, maar de mogelijkheid zorgt wel voor blije werknemers’, zegt Edith van Schie. ‘De een wil de schoolvakanties graag thuis zijn, de ander hoeft niet zo nodig veel vrij te zijn.’ Uitbetaling is alleen mogelijk voor de dagen die boven de wettelijke twintig komen. De meeste bedrijven bieden 25 vakantiedagen per jaar.

Ook lezen:

Kan een werknemer zich ziek melden tijdens vakantie?
Moet een werknemer teveel vakantiedagen terugbetalen?

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.