Zo werkt het kopen en verkopen van vakantiedagen

0

Het kopen en verkopen van vakantiedagen kan een handig middel zijn om werknemers te helpen die tijdelijk meer vrije tijd nodig hebben of juist wat meer inkomen willen.

In dit voorbeelddocument zijn regelingen opgenomen voor het kopen en verkopen van vakantiedagen. De werkgever kan uiteraard ook alleen voor één van beide regelingen kiezen.

Waarschuwing

 • Het kan zo zijn dat in de toepasselijke cao een regeling over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen is opgenomen.
 • Het afkopen van de wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband is niet mogelijk. Deze regel is zeer strikt.
 • Vakantieregelingen zijn alleen geldig als de ondernemingsraad akkoord gaat. Als een werkgever een vakantieregeling wil instellen, wijzigen of intrekken, dan zal hij/zij dus eerst de instemming van de ondernemingsraad moeten vragen.
 • Het kopen of verkopen van vrije uren heeft geen invloed op de hoogte van bijvoorbeeld de vakantietoeslag, vaste gratificatie of vaste winstdeling.
 • Het kopen of verkopen van vrije uren heeft mogelijk wel gevolgen voor de hoogte van eventuele uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen, zoals WW en WIA. Indien vrije uren worden verkocht kan de uitkering hoger uitvallen. Indien vrije uren worden gekocht wordt de uitkering mogelijk lager.

Artikel 1 Kopen van extra vakantiedagen

 • De fulltime werknemer heeft de mogelijkheid om jaarlijks een maximaal [aantal]vakantiedagen te kopen, voor parttimers geldt het aantal pro rata.
 • De werknemer dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij [naam/afdeling].
 • Het verzoek wordt alleen gehonoreerd als het bedrijfsbelang zich daartegen niet verzet.
 • Een verzoek tot het aankopen van extra vakantiedagen kan alleen worden gehonoreerd als het verlofsaldo in het lopende kalenderjaar ontoereikend is.
 • De afrekening van de gekochte vakantiedagen vindt plaats in de maand volgend op de maand waarin uw aanvraag is goedgekeurd.
 • De afrekening van de gekochte vakantiedagen vindt plaats op basis van het loonniveau van de maand waarin de vakantiedagen worden afgerekend.
 • Gekochte vrije uren kunnen niet worden meegenomen naar volgende jaren of worden gebruikt voor andere doeleinden dan het genieten van vakantie. Het kan zij dat per 31 december van het jaar waarin de extra vakantiedagen zijn gekocht blijkt dat niet alle extra vakantiedagen/vakantie-uren zijn genoten. In dit geval zullen de resterende dagen/uren worden uitbetaald op basis van hetzelfde loonniveau als waarvoor ze zijn gekocht.

Artikel 2 Verkopen van vakantiedagen

 • De fulltime werknemer heeft de mogelijkheid om jaarlijks maximaal [aantal]vakantiedagen te verkopen, voor parttimers geldt het aantal pro rata.
 • De werknemer dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij [naam/afdeling]
 • Het verzoek wordt alleen gehonoreerd als het bedrijfsbelang zich daartegen niet verzet.
 • [Keuze:
  > Alleen bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden verkocht. Dit geldt voor zowel de bovenwettelijke vakantiedagen van het lopende jaar als voor de niet verjaarde – bovenwettelijke vakantiedagen van voorgaande jaren.Of> Alleen bovenwettelijke vakantiedagen van het lopende jaar kunnen worden verkocht.Of> Alleen de niet verjaarde – bovenwettelijke vakantiedagen van voorgaande jaren die zijn meegegaan naar het volgende jaar kunnen worden verkocht. De bovenwettelijke vakantiedagen van het lopende jaar dus niet.
 • De wettelijke vakantiedagen kunnen nimmer worden verkocht, ook de eventuele wettelijke vakantiedagen van voorgaande jaren niet.
 • De afrekening van de verkochte vakantiedagen vinden plaats in de maand volgend op de maand waarin uw aanvraag is goedgekeurd.
 • De afrekening van de verkochte vakantiedagen vinden plaats op basis van het loonniveau van de maand waarin de vakantiedagen worden uitbetaald.

Deze Voorbeeldregeling is samengesteld door de juristen van XpertHR.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Lees meer over:

Over Auteur

Redactie XpertHR Actueel

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

Reageer