Voorbeeldbepaling ziektedag als vakantiedag aanmerken

0

Het is mogelijk om (een deel van) de ziektedagen van werknemer als bovenwettelijke vakantiedagen aan te merken.
Dit is een voorbeeld van een bepaling die u kunt gebruiken om vast te stellen dat ziektedagen als vakantiedagen zullen worden aangemerkt.

Let op!

  • In sommige cao’ s is een regeling het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen opgenomen. Het is goed om te checken of die eventuele bepalingen niet in conflict zijn met de bepaling die u in de individuele arbeidsovereenkomst opneemt.
  • Voor het instellen, wijzigen of afschaffen van een vakantieregeling is  als de werkgever een ondernemingsraad heeft  wel de instemming van de ondernemingsraad vereist.

Voorbeeldbepaling

Ziektedagen als vakantiedagen aanmerken

  1. De dagen waarop de werknemer zijn arbeid niet verricht als gevolg van ziekte als bedoeld in artikel 7:629 BW worden als vakantie aangemerkt tot ten hoogste het aantal bovenwettelijke vakantiedagen waarop de werknemer in het betreffende vakantiejaar recht heeft.
  2. Dagen waarop de werknemer gedurende een reeds vastgestelde vakantie ziek is, gelden als vakantie tot ten hoogste het aantal bovenwettelijke vakantiedagen waarop de werknemer in het betreffende vakantiejaar recht heeft.
  3. Indien in enig jaar zowel het bepaalde in lid 1 als het bepaalde in lid 2 toepassing vindt, worden in totaal niet meer dan het aantal bovenwettelijke vakantiedagen waarop de werknemer in het betreffende vakantiejaar recht heeft, als vakantie aangemerkt.

[OF]
Ziektedagen als vakantiedagen aanmerken

  1. De dagen waarop de werknemer zijn arbeid niet verricht als gevolg van ziekte als bedoeld in artikel 7:629 BW worden als vakantie aangemerkt tot ten hoogste [aantal, bijvoorbeeld drie of vier] bovenwettelijke vakantiedagen waarop de werknemer in het betreffende vakantiejaar recht heeft.
  2. Dagen waarop de werknemer gedurende een reeds vastgestelde vakantie ziek is, gelden als vakantie tot ten hoogste het aantal bovenwettelijke vakantiedagen waarop de werknemer in het betreffende vakantiejaar recht heeft.
  3. Indien in enig jaar zowel het bepaalde in lid 1 als het bepaalde in lid 2 toepassing vindt, worden in totaal niet meer dan het aantal bovenwettelijke vakantiedagen waarop de werknemer in het betreffende vakantiejaar recht heeft, als vakantie aangemerkt.

Het dossier Vakantiedagen wordt samengesteld door de juristen van XpertHR, dé Antwoordbank. Zie ook XpertHR.nl.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.