Voorbeeld aanvraagformulier ouderschapsverlof

0

Dit document kunt u aan uw werknemer uitreiken die ouderschapsverlof wil aanvragen. Hij kan het document invullen en bij de werkgever indienen.

Verzoek

Twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van het ouderschapsverlof moet de werknemer schriftelijk aan de werkgever melden dat hij ouderschapsverlof wil opnemen. In dit verzoek moet de werknemer aangeven om welke periode het gaat en hoe hij het verlof wenst op te nemen.

Als een werknemer aan de voorwaarden voldoet, dan moet de werkgever het verlof (voor zover het om de standaardregeling gaat) verlenen. De werkgever kan bijvoorbeeld wel bezwaar maken tegen de voorgestelde spreiding van uren over de week, maar daar zal hij dan wel zwaarwegende bedrijfsbelangen voor moeten hebben. Als de werkgever bezwaar heeft tegen de door de werknemer voorgestelde regeling, dan zal hij dat uiterlijk vier weken voor de beoogde ingangsdatum kenbaar moeten maken.

Zwaarwegend bedrijfsbelang

In de praktijk blijkt nogal eens discussie te ontstaan over de vraag of de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft op grond waarvan hij een (van de standaardregeling afwijkend) verzoek van de werknemer om ouderschapsverlof op te nemen, mag afwijzen. Dat niet zomaar sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang toont de uitspraak van de kantonrechter Utrecht van 3 november 2009 wel aan. Als het ouderschapsverlof voor een of twee dagen per week wordt aangevraagd, dan zullen de volgende omstandigheden hoogstwaarschijnlijk geen zwaarwegende bedrijfsbelangen opleveren:

  • er is geen goede vervanging op de dag van het ouderschapsverlof;
  • vervanging kost te veel geld;
  • projecten komen stil te liggen;
  • er geldt op grond van afspraken met de ondernemingsraad een bepaalde minimum werkweek.Wetgeving gerelateerd aan dit document: Artikel 6:1 e.v. van de Wet arbeid en zorg

Waarschuwing

Het is verstandig om op het verzoek van een werknemer om ouderschapsverlof op te nemen, (ook) schriftelijk te reageren, zodat in elk geval de gemaakte afspraken voor beide partijen duidelijk zijn en vastliggen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.