Verjaring vakantiedagen

1

Bij de verjaring van vakantiedagen wordt er een onderscheid gemaakt tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Bovendien is er een verschil tussen dagen die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2012 en vakantiedagen die daarna zijn opgebouwd.

 

Wettelijke vakantiedagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd, hebben een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze dagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Ook bovenwettelijke vakantiedagen die vóór 2012 zijn opgebouwd hebbeneen verjaringstermijn van vijf jaar, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. Die andere afspraken moeten dan in de arbeidsovereenkomst, in het arbeidsvoorwaardenreglement of in de cao staan. Bovenwettelijke dagen kunnen worden uitbetaald gedurende het dienstverband.

Wettelijke vakantiedagen die ná 1 januari 2012 zijn opgebouwd, hebben een vervaltermijn van een
half jaar. Deze dagen vervallen een half jaar ná het jaar waarin zij zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen die ná 1 januari 2012 zijn opgebouwd, blijft dezelfde verjaringsregel gelden; ze hebben een verjaringstermijn van vijf jaar, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Hans van Dongen op

    Met het laatste gedeelte van de zin “Voor bovenwettelijke vakantiedagen die n? 1 januari 2012 zijn opgebouwd, blijft dezelfde verjaringsregel gelden; ze hebben een verjaringstermijn van vijf jaar, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.”, dus met het gedeelte “tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt” is niet iedereen het eens.

    Een verjaringstermijn van 5 jaar verlengen (langer maken), daar zal niemand wat tegen ondernemen, maar het is juridisch de vraag of het verkorten van de verjaringstermijn van 5 jaar naar bijvoorbeeld 2 jaar kan/mag (daargelaten dat verjaring gestuit kan worden).

    Ik denk dat er op gewezen moet worden dat contractuele verkorting van de verjaringstermijn bij CAO of bij bedrijfsregeling of bij arbeidsovereenkomst discutabel is.

    Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 11-5-2012