Teamwork Saltro: stabiel en nuchter

0

Diagnostisch centrum Saltro ondersteunt (huis)artsen en verloskundigen bij hun diagnostiek. Het voert laboratorium- en functieonderzoeken uit (zoals ECG’ s, echo’ s en longfunctiemetingen) en begeleidt daarnaast trombosedienstpatiënten.

Iedere maand brengt trainer Marleen de Bruijn met behulp van e-portfolio’ s de kwaliteiten van een team in kaart. De rollen van Belbin staan hierbij centraal. Deze keer spreekt zij met het HR-team van Saltro.

Saltro heeft een duidelijk doel voor ogen: een groot kenniscentrum voor diagnostiek in Midden-Nederland zijn. Maaike pelt deze ambitie iets af: ‘ Dit kan alleen als we het beste voor onze klanten kunnen bieden. En dat kan als onze medewerkers heel erg tevreden zijn en plezier hebben in hun werk. Dat bereiken we als ze op de juiste plek zitten, hun kwaliteiten benutten en gezien worden.’ Hier ligt een rol die dit HR-team met liefde pakt; die van adviseur in dit proces. Monique: ‘ We hebben veel gedaan voor ontwikkeltrajecten voor managers, zij vormen een belangrijke spil. We regelen niet alleen praktisch de trainingen en dergelijke, maar begeleiden ze ook. We willen een visie neerzetten: hoe vinden we dat we met medewerkers, met elkaar om willen gaan.’

Wat heeft dit team in huis om deze rol goed te vervullen? Samenwerken en leren zijn sterke drijfveren, wat perfect matcht met  samen verder willen komen . De resultaten laten verder een stabiel en nuchter team zien, dat extravert is en inlevend. ‘ Die nuchterheid is goed om veel werk te kunnen verzetten en handig in alle veranderingen’ , aldus Annemiek. ‘ Het extraverte helpt makkelijker de organisatie in te gaan, het inlevende is effectief met oog op klantvriendelijkheid en interesse in elkaar.’ ‘ We moeten wel opletten die beruchte aap niet te snel op de schouders te nemen’ , vervolgt Petra. ‘ Ik merk dat de meer zakelijke inslag van Maaike helpt om persoonlijke problemen in perspectief te zien en naar oplossingen toe te werken.’

Teamrollen
Voorzitter:

stuurt het proces aan en maakt dat anderen werken aan gemeenschappelijke doelen
Vormer:
genereert actie en scherpt de doelen aan
Plant:
zoekt naar openingen voor problemen
Monitor:
analyseert problemen en evalueert ideeën en suggesties
Bedrijfsman:
zet plannen en ideeën om in werkbare procedures
Groepswerker:
bevordert de teamgeest
Brononderzoeker:
is op zoek naar ideeën, ontwikkelingen en informatie buiten de groep
Zorgdrager:
zorgt dat alles voorbereid is en volgens plan verloopt
Specialist:
voorziet de groep van kennis waar een tekort aan is.

 

Kennisbron

Hoewel nagenoeg alle teamrollen door minimaal twee teamleden makkelijk opgepakt kunnen worden, zijn er vier prominenter aanwezig. Allereerst die van brononderzoeker, de netwerker die nuttige informatie van buiten haalt en allerlei ideeën samenvoegt om dingen anders te kunnen doen. Ten tweede die van voorzitter; ruimdenkend en besluitvaardig, die bedoelingen verheldert en opvattingen inventariseert. Beide rollen passen goed bij de gewenste rol van het team als begeleider van de verandering. Ook die van specialist is ruim aanwezig, de vakman die voor anderen als kennisbron kan dienen. Als vierde de rol van groepswerker, waarmee een hoog groepsmoreel gewaarborgd lijkt.
Concluderend: de voorwaarden voor succes zijn er. Wat kan dit team nog in de weg staan? Kijkend naar de teamrollen is slechts één kwaliteit ondervertegenwoordigd: die van zorgdrager. Maaike: ‘ Ik krijg inderdaad meer energie van dingen opstarten dan van de afrondingsfase.’ Joyce: ‘ Dit lossen we op door elkaar wekelijks terugkoppeling te geven. Iedereen is trekker van eigen projecten en heeft hierover de eindverantwoordelijkheid. Door regelmatig de status te bespreken houden we elkaar ook scherp op de afronding.’ Monique: ‘ En daarnaast past deze zorgvuldige zorgdragersrol ook beter bij de administratief expert. En dat is niet per se de rol die we willen als HR.’

Meedoen?

Wil je met je HR-team meedoen aan deze rubriek? Stuur dan een mailtje naar de redactie.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.