Rijks start proef vrijwillig delen van verlof

0

De rijksoverheid start met een proef waarbij werknemers bovenwettelijke verlofdagen met collega’ s gaan delen. Op die manier kunnen mensen die bovenwettelijke verlofdagen over hebben hun collega’ s helpen die tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg.

De proef bij het Rijk wordt de komende tijd uitgewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Met vakbonden en medezeggenschaporganen wordt overlegd hoe de regeling vorm te geven.

Vrijwillig delen

Uitgangspunt van het delen van verlof is dat het vrijwillig gebeurt, een werkgever mag in geen geval werknemers dwingen verlofdagen af te staan. Bovendien geldt het alleen voor bovenwettelijke verlofdagen. Dat betekent dat alle werknemers in alle gevallen recht blijven houden op het wettelijk aantal verlofdagen.

Mantelzorg

De verlofdagen kunnen gebruikt worden voor collega’s die tijdelijk te maken krijgen met intensieve zorgtaken. Zoals mantelzorg voor ouder, partner, kind of iemand in de sociale omgeving die hulp nodig heeft. Voor dergelijke taken is al kort en langdurend zorgverlof mogelijk maar in een onverwachte zorgsituaties schieten die mogelijkheden soms tekort.

Onderzoek

Uit cijfers van de Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 30% van de werkende mantelzorgers af en toe een vakantiedag inzet om zorg te kunnen bieden, terwijl zij de vrije dagen juist goed kunnen gebruiken om tot rust te komen. Bovendien meldt 2% van de werkende mantelzorgers zich een of meerdere keren per jaar ziek om te kunnen mantelzorgen. Vrijwillig schenken van verlof kan bijvoorbeeld voorkomen dat een collega langdurig uitvalt vanwege gezondheidsklachten of dat het werk er onder lijdt.

Lees meer over:

Over Auteur