Per 1 april 2018 uitbreiding meerlingenverlof

0

Het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen wordt aangepast per 1 april 2018. Een werkneemster die te vroeg bevalt van een meerling, krijgt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan 10 weken.

Minister Asscher heeft een nota van wijziging over het meerlingenverlof ingediend bij het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel met de wijzigingen instemmen.

Verlenging met vier weken

Sinds april 2016 geldt het meerlingenverlof waarbij vrouwen 10 weken voor de beoogde datum van bevalling met zwangerschapsverlof kunnen. Als de werkneemster eerder bevalt, dan mogen de daardoor gemiste dagen zwangerschapsverlof worden opgeteld bij het bevallingsverlof. Dat kan echter alleen als het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan 6 weken. Met de nota van wijziging wordt dit aangepast naar 10 weken.

Meerlingenverlof bleek te kort

Uit de praktijk blijkt namelijk dat de totale verlofperiode van veel moeders korter duurt van zij hadden verwacht. Door de komst van het meerlingenverlof wordt de periode vanaf week 30 niet meer aangemerkt als ziekteverlof maar als zwangerschapsverlof. Stel dat een werkneemster start met zwangerschapsverlof vanaf week 30 en vervolgens na 37 weken bevalt. Dan heeft het zwangerschapsverlof langer dan 6 weken heeft geduurd en worden er geen resterende dagen aan het bevallingsverlof toegevoegd.

Hoe werkt dat meerlingenverlof dan precies?

Bijvoorbeeld:

  • Irma is zwanger van een meerling. Zij neemt 10 weken voor de uitgerekende datum zwangerschapsverlof op. De kinderen worden 7 weken te vroeg geboren. Irma heeft op dat moment dus pas 3 weken zwangerschapsverlof gehad. Als het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan 6 weken, dan mogen de gemiste dagen (tot 6 weken) zwangerschapsverlof worden opgeteld bij het bevallingsverlof; Irma kan aanspraak maken op 3 weken langer bevallingsverlof.
  • Jolanda is zwanger van een meerling. Zij neemt 10 weken voor de uitgerekende datum zwangerschapsverlof op. De kinderen worden 2 weken te vroeg geboren. Jolanda heeft op dat moment dus al 8 weken zwangerschapsverlof gehad. Alleen als het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan 6 weken mogen de gemiste dagen (tot 6 weken) zwangerschapsverlof worden opgeteld bij het bevallingsverlof. Daarvan is geen sprake; Jolanda kan de 2 weken gemiste zwangerschapsverlofdagen niet optellen bij haar bevallingsverlof.

Geen terugwerkende kracht

De wijziging van het meerlingenverlof gaat – als de Eerste en Tweede Kamer ermee instemmen – per 1 april 2018 met directe werking in. Dat betekent dat alle vrouwen die op dat moment zwanger zijn van een meerling gebruik kunnen maken van de uitbreiding van het meerlingenverlof. Hoewel er een verzoek was om de regeling met terugwerkende kracht toe te passen, zal Asscher dit niet doorvoeren: ‘Nu veel vrouwen uit de doelgroep weer aan het werk zijn, draagt compensatie in de vorm van verlof niet bij aan het realiseren van het doel van het meerlingenverlof.’

Wijzigingen in kraamverlof voor partners

Niet alleen het meerlingenverlof wordt uitgebreid. Ook het kraamverlof voor partners wordt uitgebreid met drie dagen. Welke soorten verlof kan een partner straks opnemen, wie betaalt het en geldt de regeling ook voor deeltijdwerkers? Het antwoord op deze vragen lees je hier >>>

Bron: Rijksoverheid, XpertHR

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.