Niet ingeroosterde uren zijn geen vakantiedagen

0

Een bedrijf dat niet ingeroosterde werkuren als vakantiedagen afboekt, wordt teruggefloten door de rechter en moet alsnog betalen.

De situatie

Een kassamedewerkster met een contract voor 40 uur per week werkt volgens een rooster dat door de werkgever wekelijks wordt vastgesteld. Het loon wordt per vier weken vooruitbetaald. De werkgever plant de kassamedewerkster regelmatig minder uren in dan de contractuele 40 uur. De resterende uren worden afgeboekt als vakantie-uren. Wekelijks hangt de werkgever de weekoverzichten met gewerkte uren ter controle op in de kantine, met het verzoek verschillen met de werkelijkheid door te geven aan de leidinggevende. De verlofkaart wordt elke vier weken ter controle neergelegd.
Door het afboeken van de vakantiedagen heeft de werkneemster uiteindelijk een negatief verlofsaldo van zo’ n 200 uur, dat de werkgever aan het einde van haar contract verrekent. En daar is de werkneemster het niet mee eens.

De vordering

De werkneemster stapt naar de kantonrechter om onder meer uitbetaling van de ten onrechte ingehouden min-uren te vorderen, maar die wijst haar vorderingen af omdat ze niet heeft voldaan aan haar stelplicht. In hoger beroep bij het hof heeft ze meer succes.

Het oordeel

Het hof vindt dat de werkgever de vakantie-uren ten onrechte heeft ingehouden. De werkneemster heeft nooit ingestemd met de vakantieopname. Het voorstel in de vorm van het weekrooster werd ook steeds te kort van tevoren gedaan, vlak voor aanvang van de werkweek, en bij de inroostering werd ook geen rekening gehouden met de wensen van de werkneemster, zoals bij het vaststellen van vakantie wel is vereist.

Vakantie moet je ‘ genieten’
Het doel van vakantie is het herstellen van de inspanningen van het werk. De werkneemster heeft in dit geval naar het oordeel van het hof de vakantiedagen niet kunnen genieten.

Geen commentaar op urenverantwoording
Dat de werkneemster de verlofkaart en de urenverantwoording steeds kon inzien en dat ze er geen commentaar op heeft gegeven, maakt volgens het hof niet uit. Dat was alleen bedoeld ter controle van de werkuren en de werkneemster mag nog steeds in deze procedure de werkwijze van de werkgever aan de orde stellen, oordeelt het hof.

Geen arbeid, geen loon?
Het beroep van de werkgever op de regel ‘ geen arbeid, geen loon’ , gaat ook niet op. Werknemers inroosteren voor te weinig uren is typisch een risico van de werkgever.
Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter. De werkgever moet onder meer de ingehouden min-uren plus vakantietoeslag alsnog uitbetalen. Daarbovenop komen ook nog de wettelijke verhoging en de wettelijke rente voor rekening van de werkgever.

LJN BY6091
Hof Den Bosch
Vakantiedagen zonder instemming werknemer
Hoger beroep
11 december 2012

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.