Microsoft verruimt vaderschapsverlof en andere verlofregelingen

0

Medewerkers van softwarebedrijf Microsoft krijgen ruimere verlofregelingen. Onder andere het vaderschapsverlof gaat van de twee wettelijk verplichte dagen naar zes weken volledig betaald verlof. En werknemers kunnen vier weken volledig betaald zorgverlof opnemen voor zorg van naaste familie.

‘Zoals wij toewijding van onze collega’s op de werkvloer vragen, zo willen we ook dat zij de tijd krijgen om thuis aanwezig te zijn. Vooral als het gaat om zorg te dragen voor de mensen die het meest in hun leven betekenen’, schrijft HR-directeur Rawan Shalhoub in een blog waarin hij de plannen voor Microsoft Nederland toelicht. Voor de Nederlandse medewerkers worden de volgende verlofregelingen aangepast of uitgebreid:

  • Het aantal weken zwangerschapsverlof gaat van 16 naar 20 weken.
  • Vaders en partners krijgen 6 weken volledig betaald verlof in plaats van de 2 wettelijk verplichte dagen.
  • Medewerkers krijgen 4 weken volledig betaald zorgverlof om voor een direct familielid met ernstige gezondheidsproblemen te zorgen.
  • Medewerkers die een kind adopteren krijgen 6 weken volledig betaald verlof.

Volgens Shalhoub passen de nieuwe regelingen bij de bedrijfscultuur en de diversiteit van het personeel. In de blog schrijft ze: ‘Terwijl we onze loopbaan vormgeven kunnen zich situaties voordoen die onze aandacht nodig hebben. Dat kunnen situaties zijn waar we weinig of geen invloed op hebben en die toch aanzienlijke weerslag op ons leven hebben, zoals adoptie of geboorte.’

Steeds meer uitbreidingen

Microsoft is niet het eerste bedrijf dat ruimere verlofregelingen aanbiedt dan het wettelijke minimum. Steeds meer organisaties verruimen de mogelijkheden rondom verlof, en dan specifiek rondom het vaderschapsverlof. Vorig jaar kondigde ING in het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao al aan dat hun medewerkers tot een maand betaald vaderschapsverlof kunnen opnemen.Steeds vaker worden in cao’s afspraken gemaakt om werk en privé beter te combineren. Zo kondigde de NS onlangs aan het vaderschapsverlof uit te breiden naar 5 betaalde dagen.

Wettelijke aanpassing

Ook de regering is voornemens om het vaderschapsverlof per 2019 uit te breiden tot vijf dagen volledig betaald verlof. Vanaf 2020 moeten vaders en partners ook de mogelijkheid krijgen om dit verlof uit te breiden tot vijf weken. Dit verlof moet het eerste half jaar na de geboorte worden opgenomen. De bekostiging van dit verlof verloopt via het UWV waarbij de werknemer een uitkering van 70 procent van het loon krijgt.

Kraamverlof partners

Kraamverlof voor partners is al lang een onderwerp van discussie. In Europese landen variëren de regelingen nogal: van een paar dagen tot enkele maanden. In Nederland voorziet de huidige regeling in twee dagen betaald verlof voor de werknemer. Daarnaast is er een regeling die het recht geeft op drie extra dagen ouderschapsverlof rondom de bevalling. Maar vanwege de economische crisis is er destijds voor gekozen om dit niet per definitie betaald verlof te laten zijn. Of dat verlof al dan niet doorbetaald wordt, hangt af van de werkgever en/of de cao. Zeker voor mensen met lagere inkomens blijkt de loondoorbetaling een doorslaggevende factor zijn.

Lees meer over:

Over Auteur