PraktijkvraagMag een werknemer zich ziek melden tijdens vakantie?

1

Een werknemer neemt twee weken vakantie op, maar wordt gedurende zijn vakantie ziek. Mag hij zich ziek melden tijdens vakantie? 

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, kan hij zich gewoon ziek melden. Met een ziekte- en verzuimreglement kun je de regels voor ziekmelding tijdens vakantie duidelijk vastleggen. Voorbeelden van regels rondom ziekmelding tijdens vakantie die je kunt opnemen zijn:

  • de werknemer is verplicht een arts te raadplegen en een medische verklaring van de arts te krijgen;
  • de werknemer is verplicht zich persoonlijk direct telefonisch ziek te melden met vermelding van het verblijf- of verpleegadres en het telefoonnummer;
  • de werknemer is verplicht zijn eventueel (geheel of gedeeltelijk) herstel tijdens vakantie bij de personeelsadministratie te melden;
  • de werknemer geeft bij thuiskomst de originele medische verklaring van de behandelend arts af aan de bedrijfsarts, waaruit de duur en aard van de ziekte duidelijk blijken.

Voldoet de werknemer aan deze regels, dan worden de ziektedagen tijdens vakantie niet als vakantie gerekend.

Ziek en op vakantie

Het is anders als een werknemer als arbeidsongeschikt is en op vakantie gaat. Zij maken gebruik van hun vakantiedagen, die vervolgens in mindering worden gebracht op het vakantiedagentegoed. De bedrijfsarts kan worden geraadpleegd als er twijfel ontstaat of het herstel van de werknemer wordt belemmerd door vakantie.

  • In samenwerking met XpertHR plaatsen we iedere donderdag een praktijkvraag. Deze vraag wordt beantwoord door juristen van XpertHR. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Vraag een demonstratie aan >>>
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Marcel Wijkstra op

    Bij een ziekmelding onder werktijd, b.v. griep of sportblessure, komt er vaak geen arts aan te pas. Waarom zou die er dan wel bij betrokken moeten worden bij ziekte tijdens vakantie? Een ziekmelding gebeurt immers veelal op basis van vertrouwen. Bovendien heeft de werkgever wettelijk gezien geen recht om de aard van de ziekte te kennen, toch? Zo’n medische verklaring geeft dat inzicht ineens wel.
    Het tweede en derde voorbeeld sluit ik me bij aan, maar het eerste en vierde voorbeeld van de regels vind ik discutabel; ze geven m.i. geen blijk van goed werknemerschap maar van wantrouwen jegens de weknemer.