Uitbreiding vaderschapsverlof toch uitgesteld

0

De vier partijen die aan het onderhandelen zijn over een nieuw kabinet – VVD, CDA, D66 en ChristenUnie – hebben de uitbreiding van het kraamverlof toch van de politieke agenda gehaald.

Hierdoor komt de invoeringsdatum van het vaderschapsverlof per 1 januari 2019 waarschijnlijk in het geding.

Wetswijziging

Eind juni deed Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) een verzoek om uitstel van behandeling van de wijzigingen in de Wet arbeid en zorg. In het voorstel wordt het huidige recht op twee dagen betaald kraamverlof voor partners uitgebreid naar drie dagen. Tijdens deze drie dagen ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV. Hiervoor moet de Wet arbeid en zorg worden gewijzigd. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met het verzoek van Heerma om behandeling uit te stellen. Eerder dit jaar werd het wetsvoorstel ook al controversieel verklaard. Toen waren partijen van mening dat het wetsvoorstel behandeld moet worden door een nieuw kabinet.

Standpunten partijen over kraamverlof

Omdat er nog wordt onderhandeld over een nieuw kabinet, willen de partijen (VVD, D66, CDA en Christenunie) nu geen beslissingen nemen over het verlof. Wat waren de standpunten wat betreft kraamverlof van politieke partijen gedurende verkiezingen? XpertHR Actueel bestudeerde destijds de verkiezingsprogramma’s. Deze partijen vermelden iets over kraamverlof:

  • D66 wil dat vaders, meemoeders en adoptieouders twaalf weken ouderschapsverlof kunnen opnemen tegen 70% loon, als dit opgenomen wordt in de eerste zes maanden na de geboorte of toekenning van een adoptiekind (dat jonger is dan 12 jaar).
  • CDA wil drie maanden extra ouderschapsverlof voor de ouders samen na de geboorte van het kind.
  • Christenunie wil het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder verruimen van 16 naar 20 weken en 10 dagen vaderschapsverlof.
  • De PvdA wil het betaald ouderschapsverlof voor vaders en partners verruimen naar drie maanden.
  • SP wil een verlenging van het vader- of partnerschapsverlof.
  • GroenLinks wil dat het kraamverlof voor vaders en verzorgende meeouder(s) van twee dagen naar vier weken gaat. Elke werknemer krijgt twee maanden betaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste negen maanden bovenop het bestaande ouderschapsverlof. Zo kunnen twee ouders elk een periode thuis zijn en samen het eerste half jaar de zorg voor hun kind delen.

De VVD en PVV maakten geen melding over zwangerschaps- of ouderschapsverlof in hun verkiezingsprogramma’s.

Kraamverlof partners

Kraamverlof voor partners is al lang een onderwerp van discussie. In Europese landen variëren de regelingen nogal: van een paar dagen tot enkele maanden. In Nederland voorziet de huidige regeling in twee dagen betaald verlof voor de werknemer. Daarnaast is er een regeling die het recht geeft op drie extra dagen ouderschapsverlof rondom de bevalling. Maar vanwege de economische crisis is er destijds voor gekozen om dit niet per definitie betaald verlof te laten zijn. Of dat verlof al dan niet doorbetaald wordt, hangt af van de werkgever en/of de cao. Zeker voor mensen met lagere inkomens blijkt de loondoorbetaling een doorslaggevende factor zijn.

Meer weten over het wetsvoorstel dat langer vaderschapsverlof mogelijk maakt?

– Waarom wordt het kraamverlof voor partners uitgebreid?
Waarom is er gekozen voor een uitbreiding van drie dagen?
Wie betaalt deze nieuwe vorm van verlof?

 

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.