Kabinet verlengt het geboorteverlof voor partners

0

Het kabinet heeft besloten om geboorteverlof voor partners te verlengen. Maar voor welke termijn mag HR verlof goedkeuren?

Uit de Miljoenennota blijkt dat we in de huidige, moderne arbeidsmarkt rekening moeten houden met persoonlijke omstandigheden. De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) zal hiervoor zorgen. Daarmee wordt dit verlof voor partners verlengd van twee dagen tot maximaal zes weken. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken.

Van kraamverlof naar geboorteverlof

Met de nieuwe wetswijziging wordt kraamverlof voor partners per 1 januari 2019 geboorteverlof voor partners genoemd. Het kabinet heeft hiervoor gekozen omdat er voor een ruimere periode verlof kan worden opgenomen. Hiernaast heeft de (werkende) partner, gedurende een tijdvak van vier weken te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week. Ook heeft de partner recht op aanvullend geboorteverlof zonder behoud van loon van ten hoogste vijf gehele weken.

Recht op uitkering

De werknemer van wie de partner is bevallen heeft in deze periode wel recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Hiervoor moet wel een aanvraag gedaan worden bij UWV. De aanvraag moet ten minste vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk of elektronisch aan de werkgever doorgegeven zijn. Tot twee weken voor ingang van dit verlof kan de werkgever het weigeren op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Meer weten over de huidige ouderschapsregeling?

In XpertHR vindt u veel informatie over de huidige regelingen voor ouderschapsverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.