PraktijkvraagHet Suikerfeest en Bevrijdingsdag als officiële vrije feestdagen?

1

Het is een veelgestelde vraag: waarom kunnen werknemers niet hun eigen feestdagen kiezen? Zodat ze zelf kunnen bepalen of ze vrij willen met het Suikerfeest of op Tweede Pinksterdag. Vrij met Poeriem of op Goede Vrijdag. Vrij op Tweede Paasdag of op quatorze juillet. Is een keuzemenu aan feestdagen mogelijk?

Binnen bedrijf X werken 23 nationaliteiten. Ieder met zijn eigen geloofsovertuiging en met zijn eigen nationale feestdagen en herdenkingsdagen. De werkgever vindt het krom dat iedereen binnen het bedrijf met Tweede Pinksterdag vrij is, terwijl bijna niemand religieuze waarde hecht aan Tweede Pinksterdag. Voor feestdagen waar zijn medewerkers veel waarde aan hechten, moet een vrije dag worden opgenomen.

Vanaf donderdagavond 4 juni wordt bijvoorbeeld het einde van de Ramadan gevierd met het Suikerfeest. Een flink aantal van de medewerkers bij bedrijf X heeft met de Ramadan meegedaan. Uiteraard willen zij het Suikerfeest graag vieren. Zij hebben daarom vrijdag een vrije dag opgenomen. Het bedrijf houdt daar ieder jaar rekening mee door extra flexibele krachten in te huren, dus het opnemen van die vrije dagen is geen probleem. Maar het zou mooi zijn als er – speciaal voor diegenen die dit feest vieren – een officiële vrije feestdag van gemaakt kan worden.

De Wet

In de wet is nergens geregeld dat een werkgever zijn werknemers op officiële Nederlandse feestdagen vrij moet geven. De wet biedt dus alle ruimte voor een keuzemenu.

Cao’s

In veel cao’s is wel iets geregeld wat betreft vrije feestdagen. Dat maakt het invoeren van een keuzemenu lastiger omdat bedrijven die onder een cao vallen zich daar aan moeten houden. Als er wordt gewerkt op dagen die zijn aangewezen als vrije feestdagen, moet bijvoorbeeld vaak zondag-toeslag worden betaald. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een werknemer die ervoor kiest om niet op Tweede Pinksterdag maar met het Suikerfeest vrij te zijn, hoeft daar geen loonvoordeel bij te hebben.

Een werkgever zou nog een deel van de bovenwettelijke dagen als vrije keuzefeestdag kunnen aanwijzen, maar dat is dan in feite slechts symbolisch.

Arbeidsvoorwaarden

In een arbeidsvoorwaardenreglement of de arbeidsovereenkomst staan vaak ook regels over vrije feestdagen. Daarvan kan een werkgever wel afwijken. Hij kan met de medewerkers die dat willen afwijkende afspraken maken. Het is wel belangrijk om die afspraken goed op papier te zetten en door de werknemer te laten ondertekenen.

Praktisch

Hoe mooi het idee van een keuzemenu ook is, het is natuurlijk niet voor elke onderneming weggelegd. Als een bedrijf gesloten is op de nationale feestdagen, dan kan op die dagen niet worden gewerkt om een andere feestdag vrij te kunnen nemen.

Goed werkgeverschap

Als werkgevers geen aparte regeling kunnen of willen maken, dan brengt het goed werkgeverschap wel met zich mee dat zij rekening moeten houden met de (geloofs)overtuigingen en nationaliteiten van hun werknemers. Als medewerkers die waarde hechten aan andere feestdagen dan de officiële Nederlandse feestdagen waarop zij vrij zijn, dan zal een verlofaanvraag op dat soortdagen ruimhartig moeten worden beoordeeld.

  • Dit artikel komt tot stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.

1 reactie

  1. Waarom worden er toch altijd voorbeelden aangehaald welke enkel betrekking kunnen hebben op (super) grote bedrijven om vervolgens de MKB bedrijven, bij het concretiseren van de stelling, op te zadelen met weer een regeling waarop zij vaak moeilijk kunnen anticiperen. Collectieve personeelsregelingen binnen een bedrijf zijn nog te hanteren, de waslijst aan individuele wensen loopt toch onderhand de spuigaten uit. Hoe kun je nog een bedrijf efficiënt runnen en aan je leveringsafspraken blijven voldoen. Vraag me af wanneer er weer eens rust en regelmaat komt in het bedrijfsleven, dat zou zowel voor werknemer als werkgever heel veel stress weg kunnen nemen.