Drie vragen over vakantiedagen

0

De periode dat de meeste medewerkers met vakantie gaan nadert. Daarom zetten wij drie vragen over vakantiedagen op een rij.

1. Kunnen de dagen na verloop van tijd vervallen?

Ja, dat kan. Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke dagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin zij zijn opgebouwd. Dit geldt ook voor de wettelijke dagen die de werknemer ‘niet in staat’ was op te nemen en (wettelijke en bovenwettelijke) dagen die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2012.

2. Kunnen werknemers vakantiedagen die ze over hebben aan het eind van het jaar verkopen?

Het afkopen van wettelijke verlofdagen is tijdens het dienstverband niet mogelijk. In de cao kan echter een regeling over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen staan.

3. Binnen welke termijn na einde dienstverband moeten niet genoten verlofdagen worden uitbetaald?

De Hoge Raad bepaalt (in zijn arrest van 6 maart 1998) dat uitbetaling van niet genoten verlofdagen een maand na einde dienstverband moet plaatsvinden. Betaalt de werkgever niet op tijd, dan bestaat de kans dat het bedrag wordt verhoogd met rente.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.